01.12.2020
Programy i projekty

Kształcenie Liderów Administracji – zakończenie pilotażu

17 uczestników pilotażowego projektu "Kształcenie Liderów Administracji" odebrało dziś certyfikaty ukończenia programu oraz uzyskało potwierdzenie kompetencji kierowniczych. Program był realizowany od grudnia 2019 r.

na tle zdjęcia przedstawiającego grupę uczestników szkolenia siedzących przy stole, certyfikat ukończenia programu oraz wpisane osiągnięte cele programu

Program "Kształcenie Liderów Administracji" miał charakter kompleksowy. Obejmował swoim zakresem aktualną i pogłębioną wiedzę na temat istoty służby cywilnej oraz funkcjonowania nowoczesnej administracji, a także rozwój umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania czasem, zespołem, projektami oraz rozwój kompetencji osobistych. Umożliwił szersze wykorzystanie doświadczeń uczestników, uzyskanych podczas dotychczasowej pracy w sektorze administracji publicznej, bez konieczności przerywania pracy zawodowej.

W ramach programu uczestnicy:

  • potwierdzili swoje kompetencje kierownicze,
  • wzięli udział w wizytach studyjnych krajowych i zagranicznych,
  • rozwinęli umiejętności interpersonalne, menedżerske i przywódcze,
  • uczyli się urzędniczego języka angielskiego,
  • mieli możliwość przystąpienia do Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego.

Ze względów epidemicznych uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się w formie zdalnej.