16.10.2019
Projekty szkoleniowe

Kształcenie Liderów Administracji - pilotaż

Zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń do pilotażowego programu Kształcenie Liderów Administracji.
W sobotę 19 października odbędzie się I etap rekrutacji – egzamin językowy.

słuchacze KSAP podczas pracy warsztatowej

15 października zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń do pilotażowego programu Kształcenie Liderów Administracji – bardzo dziękujemy za duże zainteresowanie programem i przesłane aplikacje. Osoby, których zgłoszenia zostały pomyślnie zweryfikowane, zostały poinformowane o tym drogą mailową.

Egzamin językowy

Egzamin językowy odbędzie się w najbliższą sobotę, 19 października 2019 r., o godz. 11:00 w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (ul. Wawelska 56, Warszawa).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu językowego jest dostarczenie do KSAP i złożenie w trakcie rejestracji wydrukowanego formularza zgód i oświadczeń podpisanego zarówno przez Kandydata, jak i Dyrektora Generalnego.

Egzamin będzie sprawdzianem pisemnym składającym się z czterech części sprawdzających następujące umiejętności na poziomie B1:

 • praktyczną znajomość struktur językowych i słownictwa,
 • rozumienie ze słuchu,
 • rozumienie tekstu pisanego,
 • pisanie.

Harmonogram

 •   9:30 – 10:45   Rejestracja
  Sprawdzenie tożsamości kandydatów, zebranie oryginałów formularzy podpisanych przez Kandydata
  i Dyrektora Generalnego oraz rozdanie kart kodowych na egzamin
 • 10:45 – 11:00   Wpuszczanie do sal
 • 11:00 – 13:00   Egzamin językowy

Wyniki

O wynikach pierwszego etapu rekrutacji zostaną Państwo poinformowani po 25 października 2019 r.

Kontakt

Wszelkie informacje na temat programu, mogą Państwo uzyskać pod nr tel.:

 • 22 60 80 220
 • 22 60 80 217
 • 22 60 80 218

Więcej nt. programu Kształcenie Liderów Administracji