13.12.2019
Programy i projekty

Kształcenie Liderów Administracji – inauguracja projektu

W dniu 12 grudnia br. w ramach projektu pilotażowego Kształcenie Liderów Administracji rozpoczęło kształcenie 20 urzędników wyłonionych spośród 158 osób, które przystąpiły do I etapu rekrutacji do programu.

uczestnicy szkolenia podczas uroczystego otwarcia

Program Kształcenie Liderów Administracji (KLA)  skierowany jest do osób, które mają co najmniej dwa lata doświadczenia w pracy w administracji publicznej i wykazują predyspozycje do objęcia stanowisk kierowniczych. Ma charakter dualny – skoncentrowany jest na zdobyciu i ugruntowaniu kompetencji zarządczych oraz na niezbędnym uzupełnieniu wiedzy bez konieczności przerywania pracy zawodowej.

Uczestnicy programu zapoznają się m.in. z tematyką dotyczącą regulacji prawnych i specyfiki służby cywilnej, aktualnych trendów zarządzania instytucjami publicznymi, wezmą udział w treningu kompetencji kierowniczych oraz w warsztatach rozwoju kompetencji osobistych, a także w zajęciach językowych. Dla chętnych zostały również przewidziane indywidualne spotkania w ramach programu mentoringowego.

Program zakłada realizację około 160 godzin dydaktycznych w ramach 20 dni szkoleniowych. Kolejny zjazd uczestników KLA planowany jest w terminie od 27 do 31 stycznia 2020 r.

Galeria zdjęć