12.09.2019
Projekty szkoleniowe

KSAP dzieli się doświadczeniem programu Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW)

Idea AAPPW jest promowana na 9. dorocznym spotkaniu Konferencji Władz Regionalnych i Lokalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP). 

logo Partnerstwa Wschodniego

Na spotkaniu w Turku (Finlandia), w dniu 12 września 2019 r. KSAP przedstawi działania i osiągnięcia Szkoły w zakresie realizacji szkoleń dla urzędników samorządowych z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy w ramach programu AAPPW.

Konferencja Władz Regionalnych i Lokalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP) to forum i platforma współpracy władz lokalnych i regionalnych z Unii Europejskiej i krajów Partnerstwa Wschodniego. Jej celem jest :

  • koordynacja reprezentacji władz lokalnych i regionalnych w ramach Partnerstwa Wschodniego;
  • wsparcie działań instytucji UE i innych zainteresowanych podmiotów w zakresie realizacji europejskiej polityki sąsiedztwa;
  • popularyzacja idei, które będą sprzyjać zbliżeniu krajów partnerskich do UE, przeprowadzeniu reform wewnętrznych oraz budowaniu potencjału na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Doroczne spotkania CORELAP mają służyć pogłębianiu współpracy i wymianie doświadczeń.

Tegoroczna konferencja CORLEAP poświęcona jest promowaniu kontaktów międzyludzkich poprzez programy współpracy transgranicznej, budowaniu zdolności lokalnej i regionalnej administracji publicznej oraz kształtowaniu przez władze regionalne i lokalne przyszłości Partnerstwa Wschodniego.

AAPPW

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, realizowany od 2011 roku, został stworzony przez KSAP z inicjatywy MSZ i finansowany jest ze środków Polskiej Pomocy Rozwojowej. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Więcej o Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

logo polskiej pomocy