09.10.2018
Projekty szkoleniowe

Kraje Partnerstwa Wschodniego czerpią z polskich doświadczeń

W dniach 24 września – 5 października br. Krajowa Szkoła gościła przedstawicieli krajów Partnerstwa Wschodniego, uczestników projektu wizyt studyjnych Secondments in the Civil Service. Strengthening the System of Human Resource Management in the Civil Service of the Eastern Partnership Countries.

Uczestnicy szkolenia podczas uroczystego otwarcia w auli KSAP

Uczestnikami projektu są przedstawiciele administracji 6 krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy.

Projekt realizowany jest w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Program wizyt studyjnych

Celem programu było zapoznanie urzędników z krajów Partnerstwa Wschodniego z rozwiązaniami dotyczącymi obszaru polityki kadrowej stosowanymi w polskiej Służbie Cywilnej, a w szczególności z zagadnieniami dotyczącymi polityki szkoleniowej. Dwutygodniowe wizyty studyjne odbyły się w instytucjach administracji publicznej w Polsce: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Urząd Transportu Kolejowego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców. Przy wsparciu wyznaczonego opiekuna uczestnicy mieli okazję poznać m.in.:

  • misję i wizję urzędu, a także strukturę organizacyjną,
  • zasady i procesy funkcjonowania instytucji, jej cele i główne zadania,
  • zasady współpracy z nadrzędnymi, nadzorowanymi, podległymi czy współpracującymi urzędami administracji publicznej, 
  • zasady i procesy funkcjonowania biura dyrektora generalnego, komórek odpowiedzialnych za realizację polityki kadrowej i wdrażanie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie, w tym w obszarach: organizacji zarządzania zasobami ludzkimi, naboru i wprowadzania do pracy, motywowania, rozwoju i szkolenia, rozwiązania stosunku pracy.

Przedstawiciele administracji publicznej państw Partnerstwa Wschodniego uczestniczyli w wybranych procesach kadrowych, w tym np. w procesie naboru i wprowadzania do pracy, oceny, opracowywania indywidualnych programów rozwoju zawodowego, organizowania, opracowywania sprawozdań, motywowania, rozwiązania stosunku pracy itp. Odbyli również spotkania z pracownikami odpowiedzialnymi za realizację programu zarządzania zasobami ludzkimi w danym urzędzie i innymi pracownikami realizującymi procesy kadrowe. Jednak nadrzędnym tematem tegorocznej edycji programu była polityka szkoleniowa w służbie cywilnej (analiza potrzeb szkoleniowych, organizowanie, ewaluacja i dokumentowanie szkoleń etc.).

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Projekt realizowany jest w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW), we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i finansowany ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP.

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego,  realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Więcej na temat AAPPW

logo partnerstwa wshodniego

Galeria zdjęć