24.11.2022
Projekty szkoleniowe

Kontrola koncentracji – polskie doświadczenie dla Gruzji, Mołdawii i Ukrainy

W dniach 21-25 listopada 2022 r. w KSAP, w ramach programu - Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW), realizowane jest szkolenie: Merger control (Issues and selected sectors) – best practices and tools based on the experience of the Polish Office of Competition and Consumer Protection and partners.

uczestnicy szkolenia podczas zajęć

Kolejny moduł szkoleniowy poświęcony zagadnieniom ochrony konkurencji i kontroli koncentracji w tegorocznej, XI edycji AAPPW. W szkoleniu uczestniczą przedstawiciele urzędów i instytucji odpowiedzialnych za ochronę konkurencji w tym kontrolę koncentracji w Gruzji, Mołdawii i na Ukrainie.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest m.in:

  • podniesienie kompetencji zawodowych uczestników w zakresie znajomości procesu kontroli koncentracji, w szczególności połączeń na rynkach cyfrowych, w sektorze handlu detalicznego, sektorze energetycznym i farmaceutycznym,
  • pogłębienie i rozszerzenie wiedzy na temat zagadnień związanych z kontrolą koncentracji na rynkach cyfrowych i w różnych sektorach gospodarki,
  • poznanie najlepszych praktyk w zakresie monitorowania poziomu koncentracji na poszczególnych rynkach krajowych.

Program

W programie szkolenia, zaplanowano tematy m.in. z zakresu prawnych i praktycznych aspektów kontroli koncentracji w Polsce i w Europie, w różnych sektorach rynku.  Oprócz syntetycznych ujęć omawianej tematyki, uczestnicy mają możliwość samodzielnie przeanalizować niektóre z inwestygacji w ramach tzw. studium przypadku.

Partner merytoryczny projektu

Partnerem merytorycznym projektu jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zajęcia prowadzone są przez reprezentantów polskiego UOKiK oraz ekspertów z innych krajów UE oraz Komisji Europejskiej, OECD i UNCTAD.

Relacja na stronie UOKiK i Twitterze polskiej pomocy.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW), realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Program jest finansowany ze środków polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Więcej na temat AAPPW.

logo polskiej pomocy logo Ministerstwa Spraw Zagranicznych logo Eastern Partnership

 

Galeria zdjęć