22.03.2021
Informacje

Kontakt z KSAP

W związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się COVID-19 zapraszamy Państwa do kontaktu z nami jedynie drogą mailową lub telefoniczną. 

mężczyzna wskazuje na ekranie symbole e-mail, słuchawka telefoniczna, telefon komórkowy, koperta

W związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się COVID-19, zapraszamy Państwa do kontaktu z nami drogą mailową lub telefoniczną. Do Państwa dyspozycji są adresy mailowe pracowników Szkoły, z którymi dotychczas byliście Państwo w kontakcie. Dodatkowo w sprawie:

W pozostałych sprawach: info@ksap.gov.pl
Kontakt dla mediów: media@ksap.gov.pl

Służbowe telefony kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych:

  • Ośrodek Kształcenia Stacjonarnego: 605 334 475
  • Ośrodek Rozwoju i Kształcenia Ustawicznego
  • Ośrodek Wsparcia Administracji Publicznej: 669 334 442
  • Biuro Spraw Personalnych: 661 334 447
  • Biuro Ekonomiczno-Finansowe: 609 557 970
  • Biuro Administracyjne: 609 442 976
  • Biuro Dyrektora: 665 334 448