21.07.2023
Projekty szkoleniowe

Konkurs SYNERGIA rozstrzygnięty

Konkurs na udział w części wdrożeniowej, w IV edycji projektu SYNERGIA został rozstrzygnięty! Zwyciężyły dwa projekty: “Budowa wspierającej kultury pracy w IJHARS, poprzez zarządzanie projektami, z apetytem na ewolucyjny turkus”, Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz „Przygotowanie założeń do implementacji narzędzia informatycznego do zarządzania projektami w MUW”, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Serdecznie gratulujemy!

Konkurs

Do udziału w konkursie wewnętrznym na wdrożenie dobrych praktyk przystąpiło 12 instytucji uczestników projektu z Polski:

 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki  
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 
 • Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
 • Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualizacji
 • Podkarpacki Urząd wojewódzki w Rzeszowie
 • Główny Urząd Miar
 • Głowny Urząd statystyczny w Krakowie
 • Łódzki Urząd Wojewódzki
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Centrum Łukasiewicza

Wszystkie przygotowane wnioski konkursowe zostały ocenione przez członków Komisji Konkursowej jako bardzo wartościowe merytorycznie. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie projektów wdrożeniowych!

Wdrożenie

Celem części wdrożeniowej w projekcie SYNERGIA jest wdrożenie zmiany w instytucji administracji publicznej, opartej na dobrych praktykach prezentowanych w czasie programu edukacyjno-kooperacyjnego. Więcej na temat wdrożeń.

Cel projektu Synergia

Celem projektu jest rozwój kompetencji wyższej kadry zarządzającej w administracji publicznej i przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego oraz wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w praktyce.

Partnerzy

Projekt jest realizowany w partnerstwie ponadnarodowym:

 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP),
 • Bułgarski Institute of Public Administration (IPA),
 • Węgierski University of Public Service (UPS),
 • Latvian School of Public Administration (LSPA).

Finansowanie projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny