15.09.2017
Projekty szkoleniowe

Konkurs na menedżerów innowacyjnych praktyk w instytucjach publicznych

Zapraszamy do udziału w konkursie Forum Zarządzania Publicznego na menedżerów innowacyjnych praktyk w instytucjach publicznych. Zgłoszenia przyjmujemy do 27 października br.

Grafika przedstawiająca ludziki trzymające się za ręce. Wszystkie ludziki, oprócz jednego stojącego w środku, są białe. Środkowy jest czerwony. w tle puzzle.

Jeśli:

  • profesjonalny menedżer w administracji publicznej to Ty, Twój kolega/koleżanka, lub przełożony,
  • widziałeś świetny model zarządzania projektem/zespołem, zmianą, ryzykiem itp.
  • jesteś przekonany, że administracja potrzebuje profesjonalnych liderów.

To zgłoś do nas dobrego menedżera!

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego zaprasza do udziału w konkursie na menedżerów innowacyjnych praktyk w instytucjach publicznych.

Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie innowacyjnych menedżerów i upowszechnianie dobrych praktyk w administracji publicznej. Konkurs będzie promował liderów zmian, przedstawicieli instytucji publicznych, którzy kierując się dobrem obywateli usprawniają funkcjonowanie urzędów oraz świadczenie usług  publicznych.

Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie instytucje publiczne, w szczególności urzędy administracji rządowej, samorządowej i państwowej.

Korzyści z udziału w konkursie

Dla menedżera:

  • wyróżnienie działań pracownika instytucji publicznej, który zainicjował wdrożenie i/lub zarządzał procesem implementacji innowacyjnej praktyki w danej instytucji.

Dla instytucji:

  • zwiększenie motywacji pracowników urzędu do podejmowania innowacyjnych działań,
  • wzrost identyfikacji pracowników i klientów z instytucjami publicznymi oraz wzrost zaufania do nich,
  • promocja oraz podniesienie prestiżu instytucji i osób w nich zatrudnionych.

Dla całej administracji publicznej:

  • poprawa jakości usług poprzez upowszechnienie nagrodzonych rozwiązań wśród instytucji publicznych.

Konferencja

Konkurs wspiera główne założenie Forum Zarządzania Publicznego, którym jest dzielenie się doświadczeniami i zapoznanie administracji publicznej z nowoczesnymi metodami zarządzania instytucjami publicznymi. Wyłonieni przez Kapitułę konkursu finaliści będą mieli okazję zaprezentować najlepsze praktyki podczas grudniowej konferencji podsumowującej konkurs.

Zgłoszenia

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Forum Zarządzania Publicznego

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 30 października 2017 r. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy!