11.10.2021
Informacje

Konferencja "Antropologiczne i przyrodnicze aspekty konsumpcji nadmiaru i umiaru"

Zapraszamy do udziału w XV konferencji z cyklu Ekologia Humanistyczna, współorganizowanej przez Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW w Warszawie i KSAP, która odbędzie się 27 października br.

logo ekologii humanistycznej

Tematem XV konferencji z cyklu Ekologia Humanistyczna, współorganizowanej przez Centrum Ekologii i Ekofilozofii Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Krajową Szkołę Administracji Publicznej, jest „Antropologiczne i przyrodnicze aspekty konsumpcji nadmiaru i umiaru”. Konferencja odbędzie się 27 października br. na UKSW w Warszawie.

Szczegółowe informacje nt. konferencji oraz link do rejestracji są dostępne na stronie konferencji.

Zapraszamy!