16.07.2010
Dla słuchaczy

Konferencja Absolwentów Promocji Królowa Jadwiga

Dyrektor KSAP Jacek Czaputowicz przemawia na mównicy

16 lipca 2010 słuchacze Promocji Królowa Jadwiga wzięli udział w Konferencji Absolwentów. W jej ramach uczestniczyli w  dwóch panelach dyskusyjnych. Podczas pierwszego  zaprezentowali doświadczenia wybranych krajów Unii Europejskiej w przeprowadzaniu Prezydencja w Radzie UE, a w drugim prezentowali wyniki badań prowadzonych w ramach grup warsztatowych .  W trakcie kształcenia uczestniczyli w warsztatach, gdzie analizowano „Bieżące problemy polityki społecznej i gospodarczej państwa”. 
Konferencję otworzył dyrektor Jacek Czaputowicz, który podkreślił znaczenie zagadnień, które znalzły się w programie konferencji. Następnie Dobrochna Derecka, moderator pierwszego panelu zaprezentowała główny temat. Wprowadzenie wygłosiła także Joanna Skoczek, dyrektor Departamentu Koordynacji Przewodnictwa Polski w Radzie UE. Monika Deszczka oraz Marcin Wiatrów przedstawili doświadczenia Irlandii w prowadzaniu prezydencji. Michał Stępowski przedstawił doświadczenia brytyjskie, a Małgorzata Radwan – węgierskie. 
Prerentacje podsumował prof. Jan Barcz, a następnie odbyła się dyskusja.

11.00 – 11.15 Dyskusja
11.15 – 11.30 Działalność International Institute for Strategic Studies jako przykład funkcjonowania
nowoczesnego think tanku w środowisku międzynarodowym - Mikołaj Cholewicz

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć