28.02.2019
Programy i projekty

Kolejny warsztat szkoleniowy dla trenerów edukatorów administracji publicznej

W dniu 26 lutego br. odbył się kolejny warsztat pokazowy dla grupy trenerów administracji publicznej, poświęcony zagadnieniom facylitacji i efektywnemu środowisku pracy w grupie.

Uczestnicy warsztatu podczas zajęć

Podobnie jak w trakcie pierwszego warsztatu, zrealizowanego w październiku ubiegłego roku, trenerzy KSAP (dr A. Jaroń oraz dr M. Sakowicz) zaprezentowali różne metody i narzędzia trenerskie aktywizujące pracę z grupą, przedstawili gry facylitacyjne oraz przeanalizowali z uczestnikami rolę trenera jako facylitatora.

Zainteresowanie tematyką warsztatów wskazuje na potrzebę realizacji szkoleń dla ekspertów prowadzących szkolenia dla urzędników administracji publicznej i pragnących wzmocnić kompetencje trenerskie oraz rozwinąć swój warsztat.

Warsztat szkoleniowy zrealizowany został przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w ramach projektu Trainer Educator Training Course, finansowanego z programu Erasmus+ (program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020).

Projekt realizowany jest we współpracy z Latvian School of Public Administration (LSPA) i Finnish Institute of Public Management, Ltd (HAUS).

Więcej informacji o programie Trenerzy edukatorzy, ERASMUS+

Logo Programu Erasmus    logo łotewskiej szkoły administracji publicznej   logo fińskiego instytutu HAUS

Galeria zdjęć