06.07.2015
Informacje

Kolejna grupa kandydatów ubiegająca się o status urzędnika służby cywilnej

4 lipca 2015 r. odbyło się Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej przeprowadzane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej na terenie Warszawskiego Centrum EXPO XXI. W tym roku 828 kandydatów przystąpiło do dwuetapowego sprawdzianu, który wyłoni blisko 200 najlepszych. Mianowanie zapewnia urzędnikom służby cywilnej dalszy rozwój profesjonalnej kariery w administracji rządowej.

Egzaminatorzy z Krajowej Szkoły Administracji Publicznej witają kandydatów na egzaminie w sali egzaminacyjnej w Warszawskim Centrum Expo

Akty mianowania otrzymują pracownicy służby cywilnej, którzy w wyniku pomyślnego przejścia postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, uzyskają w rankingu wyników miejsce uprawniające do mianowania, a także absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, którzy w danym roku złożą wniosek o mianowanie. 

Zgodnie z wyznaczonym przez ustawę budżetową limitem mianowań, uzyska je 200 pracowników służby cywilnej, w tym 37 tegorocznych absolwentów KSAP. Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej prowadzi Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.

Otrzymując mianowanie, każdy urzędnik służby cywilnej ślubuje:

„Ślubuję służyć Państwu Polskiemu, przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, sumiennie i bezstronnie wykonywać obowiązki urzędnika służby cywilnej zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą”.

Szef Służby Cywilnej wręcza akty mianowania osobom, które uzyskały najwyższe wyniki podczas postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz aktualnym absolwentom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W zeszłym 2014 roku mianowanych zostało 185 osób, w tym 153 zwycięskich uczestników postępowania kwalifikacyjnego oraz 32 absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Galeria zdjęć