01.10.2020
Informacje

Jesień z legislacją – nowa oferta szkoleń

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą szkoleń „JESIEŃ Z LEGISLACJĄ”. Szkolenia są dostępne zarówno w formie online live, jak i stacjonarnej. 

Otwarty laptop stoi na jesiennych liściach. Na tym tle napis: jesień z legislacją, szkolenia online i stacjonarne, www.ksap.gov.pl

Tej jesieni w trakcie spotkań z naszymi najlepszymi ekspertami z zakresu ustawodawstwa czeka na Państwa olbrzymi zastrzyk wiedzy, m.in.:​​​​

  • poznasz podstawowe techniki legislacyjne stosowane przy sporządzaniu tekstu jednolitego,
  • zdobędziesz wiedzę o budowie aktów normatywnych, rodzajach przepisów i ich funkcjach,
  • podniesiesz jakość stanowionego prawa w jednostkach, w których pracujesz,
  • utrwalisz swoją wiedzę na temat rodzajów projektów dokumentów rządowych i etapów procedury legislacyjnej właściwej do ich procedowania,
  • zrozumiesz specyfikę wykładni w ramach różnych gałęzi prawa,
  • poszerzysz umiejętność odtwarzania norm prawnych wywodzonych z innych norm prawnych w celu unikania przepisów zbędnych,
  • podniesiesz poziom efektywności korzystania z narzędzi informatycznych, w szczególności narzędzi zapewniających dostęp do informacji o prawie.

Zobacz szkolenia z legislacji

Bezpłatne szkolenia e-learningowe

Zapraszamy Państwa również do zapoznania się z bezpłatnymi szkoleniami e-learningowymi pt. Rządowy Proces Legislacyjny i Zasady Techniki Prawodawczej oraz z elektroniczną wersją podręcznika LEGIS pt. Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego – dobre praktyki opracowane w ramach projektu LEGIS.

Szkolenia e-learningowe oraz podręcznik zostały przygotowane w ramach projektu Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publiczne (LEGIS), sfinansowanego z EFS w ramach POWER 2014-2020.

Kontakt

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Rozwoju i Kształcenia Ustawicznego KSAP szkolenia@ksap.gov.pl oraz: