12.10.2017
Projekty szkoleniowe

Jaki urzędnik pracuje efektywnie?

12 października br. odbyło się spotkanie w ramach Forum Zarządzania Publicznego, podczas którego zostały zaprezentowane dobre praktyki wspierające równowagę pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym w instytucjach publicznych. 

Dyrektor Wojciech Federczyk stoi przy mównicy i przemawia

Rynek pracy w Polsce stał się rynkiem pracownika. Zdolność pozyskania i utrzymania pracowników to również ogromne wyzwanie dla administracji publicznej. Instytucje publiczne chcąc zatrudniać i zatrzymać  wysokiej jakości specjalistów muszą coraz częściej podejmować działania dostosowujące warunki pracy i zatrudnienia do pozostałych sektorów gospodarki.

Dobre praktyki

Celem spotkania była wymiana doświadczeń w stosowanych przez administrację publiczną programach wspierających równowagę pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały mechanizmy godzenia ról, takie jak elastyczne godziny pracy, prace zdalna oraz inne narzędzia work-life balance.

Ponadto uczestnicy miniwarsztatów dowiedzieli się jak pozyskać pracowników i utrzymać tych najlepszych z wykorzystaniem podejścia employer branding oraz jak zbudować Program Równowaga Praca-Życie w organizacji?

Uczestnicy

Wydarzenie adresowane było do kadry kierowniczej, przedstawicieli komórek kadrowych oraz wszystkich osób zainteresowanych wspieraniem efektywnych warunków pracy oraz podnoszeniem standardów zatrudnienia w instytucjach publicznych.

Program

09:30 – 10:00    Rejestracja

10:00 – 10:10    Otwarcie
dr Wojciech Federczyk, Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

10:10 – 11:00    Prezentacje

 • Rodzina i praca – to się opłaca! Prezentacja nowej platformy MRPiPS
  Małgorzata Sarzalska, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Bezpieczni na starcie – zdrowi na mecie – działania prewencyjne ZUS
  Małgorzata Nietopiel, Dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji, ZUS
  Hanna Sikora, Wicedyrektor Departamentu Spraw Pracowniczych, ZUS

11:00 – 12:00    Panel dyskusyjny: Jaki urzędnik pracuje efektywnie?
Moderator: dr Marcin Sakowicz, Doradca Dyrektora, KSAP

 • Magdalena Eilmes-Klasińska, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kompetencjami Kadr Państwa, Departament Służby Cywilnej KPRM
 • Joanna Kotzian, Menedżer ds. Employer Brandingu w HRK S.A.
 • Anna Rotter, Radca prawny, Departament Prawny, Ministerstwo Finansów
 • dr Cecylia Sadowska-Snarska, Prezes Instytut Rynku Pracy i Edukacji

12:00 – 12:30    Przerwa kawowa

12:30 – 15:00    Miniwarsztat

 • Jak pozyskać pracowników i utrzymać tych najlepszych?
  Joanna Kotzian
 • Jak zbudować Program Równowaga Praca-Życie w organizacji?
  dr Cecylia Sadowska-Snarska 

Forum Zarządzania Publicznego

Warsztaty Forum Zarządzania Publicznego to wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP), Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW), Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Celem projektu jest wspieranie efektywnego zarządzania jednostkami sektora publicznego w Polsce, m.in. poprzez zidentyfikowanie innowacyjnych trendów w funkcjonowaniu administracji publicznej, dzielenie się doświadczeniami i wnioskami z realizowanych badań naukowych oraz stworzenie platformy do wymiany dobrych praktyk w zarządzaniu i funkcjonowaniu jednostek administracji publicznej.

Projekt adresowany jest do pracowników sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem liderów i menedżerów administracji rządowej oraz samorządowej.

Galeria zdjęć

Wideo