21.06.2021
Projekty szkoleniowe

Jak budować zespół?

W dniach 21-22 czerwca br. w KSAP odbędzie się kolejna sesja w ramach projektu – Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej. Tym razem grupa V spotka się na sesji stacjonarnej – Warsztat budowania zespołu.

uczestnicy projektu podczas warsztatu

Cel zajęć

Głównym celem warsztatu jest rozwój umiejętności budowania zespołu i relacji wspierających pracę w grupie.

Tematyka warsztatu

  • Rola i zadania lidera, menedżera oraz członków zespołu w organizacji
  • Etapy rozwoju zespołu
  • Prezentacja narzędzi służących badaniu profilu motywacyjnego członków zespołu
  • Zasady pracy zespołowej, procesy i interakcje w zespole, identyfikacja i przydzielanie ról członkom zespołu

Forma realizacji

Warsztat będzie realizowany w ciągu dwóch dni :

  • 21-22.06.2021 – Grupa V (19 osób)

Zajęcia odbywają się stacjonarnie w KSAP, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego.

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej to projekt rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) University of Public Service (UPS).

Celem projektu jest:

  • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej,
  • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej.

Adresat projektu

Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Nabór

Trwa nabór do kolejnej edycji projektu. Na zgłoszenia czekamy do 2 lipca 2021 r. 

Więcej na temat projektu na stronie internetowej Akademii.

logo fińskiego instytutu HAUS   logo węgierskiego partnera projektu University of Public Service

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Galeria zdjęć