26.09.2011

Intercultural, Diversity and Equality Considerations for Public Administration and Public servants: Experiences in Irish Public Service Training Delivery

Pan James Connington stoi i prowadzi seminarium

26 września 2011 r. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej odbyło się seminarium pt. “Intercultural, Diversity and Equality Considerations for Public Administration and Public servants: Experiences in Irish Public Service Training Delivery” poprowadzone przez specjalistę ds. rozwoju i szkoleń James’a Connington’a z Instytutu Administracji Publicznej w Irlandii (IPA).

Wykład stanowił kolejny krok w rozwoju współpracy między KSAP a IPA. Prezentacja p. Connington’a poświęcona była zwróceniu uwagi słuchaczy na wzrastającą potrzebę położenia nacisku na podejście międzykulturowe biorąc pod uwagę np. dramatycznie zmieniającą się sytuację w Irlandii, gdzie w 1996 roku 1% populacji stanowili obcokrajowcy a dzisiaj jest to już 11%. Ma to duży wpływ na sposób zarządzania w irlandzkiej administracji, gdyż wymaga od urzędników znajomości różnic kulturowych aby uniknąć dyskryminacji i odrzucić stereotypowe myślenie. Pan Connington przekonywał, że tego typu szkolenia mogą wydawać się bardziej wymagające to jednak w perspektywie długoterminowej mogą okazać się niezbędną częścią przygotowania urzędników do wypełniania odpowiednio swoich obowiązków.

Galeria zdjęć