15.11.2023
Projekty szkoleniowe

Innowacyjne praktyki w instytucjach publicznych – konferencja podsumowująca konkurs Forum Zarządzania Publicznego

Zapraszamy na konferencję Forum Zarządzania Publicznego, poświęconą podsumowaniu konkursu „Innowacyjne praktyki w instytucjach publicznych”, realizowanego pod patronatem Szefa Służby Cywilnej. Konferencja odbędzie się 28 listopada  br., w godz. 10:00-14:00, stacjonarnie, w KSAP.

Dlaczego innowacje?

Innowacje w sektorze publicznym są szansą na poprawę jakości oraz zakresu usług oferowanych społeczeństwu. Tworzenie i wzrost wartości publicznej, poprzez wprowadzanie nowych, ulepszonych usług publicznych to główny cel instytucji publicznych. Celem konferencji jest promocja innowacji w sektorze publicznym, a także analiza zagadnienia dlaczego zmiany generowane przez innowacyjne myślenie są tak ważne dla funkcjonowania administracji publicznej.

Finaliści

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu ciekawych i efektywnych pomysłów zgłoszonych w konkursie! Wszystkie wdrożone praktyki, decyzją Kapituły Konkursu, ze względu na dużą wartość merytoryczną przedstawionych dobrych praktyk, otrzymają potwierdzenie jakości wdrożenia, poprzez Certyfikat  Innowacyjnej Praktyki Forum Zarządzania Publicznego.

W trakcie konferencji 28 listopada br. zaprezentowane zostaną, wybrane przez Kapitułę Konkursu, finałowe zgłoszenia, zawierające innowacyjne praktyki w instytucjach publicznych:

 1. Cyfrowy ekosystem budownictwa, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 2. Wdrożenie narzędzia informatycznego klasy CRM wspierającego zarządzanie relacjami z klientem KAS, Ministerstwo Finansów
 3. Roboty Programowe – Wirtualni Asystenci Ministerstwa Finansów, Ministerstwo Finansów
 4. Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię  Lublina 2030, Urząd Miasta Lublin

Spośród finalistów, uczestnicy konferencji, w drodze głosowania, wskażą Laureata Konkursu na innowacyjną praktykę. Ponadto Kapituła Konkursu zdecydowała się przyznać wyróżnienie praktyce „Wydawanie Szybkich Paszportów tymczasowych (SPT) na Lotnisku Chopina w Warszawie zgłoszonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Program

W programie zaplanowano podsumowanie wszystkich zgłoszeń nadesłanych do konkursu, prezentację na temat innowacji w administracji publicznej, a po głosowaniu uczestników - wręczenie nagród oraz wyróżnienia. Szczegółowy program konferencji znajduje się poniżej:

9:30 – 10:00     Rejestracja
10:00 – 10:10   Otwarcie

 • dr Wojciech Federczyk, Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
 • Mariusz Jedynak, Wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

10:10 – 10:45   Prezentacje wprowadzające

 • Innowacje w administracji publicznej: budowanie lepszych usług dla obywateli
  Dominika Rogalińska, Dyrektor, Departament Innowacji, Główny Urząd Statystyczny
 • Podsumowanie praktyk zgłoszonych w konkursie
  dr Marcin Sakowicz, Doradca Dyrektora KSAP

10:45 – 11:45   Prezentacje finalistów konkursu

 • Cyfrowy ekosystem budownictwa, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Wdrożenie narzędzia informatycznego klasy CRM wspierającego zarządzanie relacjami z klientem KAS, Ministerstwo Finansów
 • Roboty Programowe - Wirtualni Asystenci Ministerstwa Finansów, Ministerstwo Finansów
 • Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublina 2030, Urząd Miasta Lublin

11:45 – 12:15   Innowacje szansą na bardziej efektywne instytucje publiczne i wyższą jakość usług publicznych – dlaczego?
Panel z udziałem przedstawicieli finalistów konkursu – pytania publiczności.
Moderator dr Marcin Sakowicz, Doradca Dyrektora, KSAP

12:15 – 12:45   Przerwa i głosowanie
12:45 – 13:15   Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród   

Rejestracja

Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w sesji: formularz zgłoszeniowy.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Link będzie aktywny do 24 listopada 2023 r., po tym terminie rejestracja zostanie zakończona.

Kontakt

Pytania związane z udziałem w konferencji prosimy kierować na adres: fzp@ksap.gov.pl

Więcej informacji o konkursie i konferencji znajdą Państwo na stronie FZP.

Forum Zarządzania Publicznego

Forum Zarządzania Publicznego (FZP) to wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP), Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW), Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Celem projektu jest wspieranie efektywnego zarządzania jednostkami sektora publicznego w Polsce, m.in. poprzez zidentyfikowanie innowacyjnych trendów w funkcjonowaniu administracji publicznej, dzielenie się doświadczeniami i wnioskami z realizowanych badań naukowych oraz stworzenie platformy do wymiany dobrych praktyk w zarządzaniu i funkcjonowaniu jednostek administracji publicznej.

Projekt adresowany jest do pracowników sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem liderów i menedżerów administracji rządowej oraz samorządowej.

Więcej informacji na temat Forum Zarządzania Publicznego na www.fzp.ksap.gov.pl

logo Forum Zarządzania Publicznego