29.08.2019
Informacje

Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2019 roku

Szef Służby Cywilnej dokonuje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej mianowania pracownika służby cywilnej, który ukończył w danym roku postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej z wynikiem pozytywnym, z miejscem uprawniającym do mianowania, lub ukończył Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego [art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559, z późn. zm.)].

Akty mianowania otrzymają:

1. pracownicy służby cywilnej, którzy:

  • w tym roku przeszli pomyślnie sprawdzian w toku postępowania,
  • uzyskali w toku tego postępowania miejsce, które uprawnia do mianowania w ramach limitu mianowań na ten rok,
  • w dniu mianowania są zatrudnieni w służbie cywilnej;

2. absolwenci KSAP, którzy:

  • złożyli wniosek o mianowanie,
  • w dniu mianowania są zatrudnieni w służbie cywilnej.

W 2019 roku limit mianowań urzędników w służbie cywilnej wynosi 420. W tym roku o mianowanie wnioskowało 34 absolwentów KSAP. 

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2019 r.

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/sluzba-cywilna/postepowanie-kwalifikac/6865,Postepowanie-kwalifikacyjne-i-mianowanie-w-sluzbie-cywilnej.html