21.10.2019
Programy i projekty

III sesja krajowa w KSAP

O marketingu i PR w administracji publicznej, prostej polszczyźnie w pismach urzędowych oraz wyszukiwaniu informacji podczas trzeciej sesji krajowej Akademii Zarządzania w Administracji Publicznej.

W dniach 22-25 października 2019 r. realizowana jest trzecia sesja krajowa w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej (AZ) – międzynarodowego programu podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej.

Sesja podzielona jest na trzy części i obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Prosta polszczyzna w pismach urzędowych
  • Zasady poprawności językowej w tekstach urzędowych
  • Redagowanie tekstów
  1. Wyszukiwanie informacji
  • Techniki oraz sposoby wyszukiwania informacji
  • Pozyskiwanie informacji ze źródeł niepiśmiennych
  1. Marketing i PR w administracji publicznej
  • Content marketing
  • Wykorzystanie social media
  • Dobre i złe praktyki PR w instytucjach publicznych

Rekrutacja następnych grup do projektu

Uwaga! Już w listopadzie rozpocznie się rekrutacja do następnych dwóch grup w projekcie. Szczegóły już wkrótce na stronie projektu. Zapraszamy!

Cel projektu

Wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej i zarządzania dostępnymi zasobami.

Uczestnicy

Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.).

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Więcej o projekcie na stronie Akademii Zarządzania.

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny