02.06.2014
Projekty szkoleniowe

II edycja Studium kontroli administracji rządowej

W dniu 2 czerwca 2014 r. rozpoczęła się II edycja Studium kontroli administracji rządowej organizowanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej we współpracy z Departamentem Kontroli i Nadzoru Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz przy wsparciu Najwyższej Izby Kontroli.

Cztery osoby siedzą przy stole prezydialnym, a jedna osoba przemawia do mikrofonu stojąc.

Inauguracja Programu

Uczestników Studium powitali Dyrektor KSAP Jan Pastwa, Dyrektor Departamentu Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego NIK Artur Zawartko, Dyrektor Departamentu Kontroli i Nadzoru KPRM Krzysztof Motyk oraz Zastępczyni Dyrektora Departamentu Kontroli i Nadzoru KPRM Małgorzata Sokołowska.

Doskonalenie warsztatu kontrolerskiego

Celem Studium jest zapewnienie profesjonalnych służb kontroli dla realizacji istotnych zadań nowoczesnej administracji poprzez wzmocnienie kompetencji koordynacji i nadzoru nad kontrolami. Istotą zajęć obejmujących m.in.: zarządzanie procesem kontroli w administracji publicznej, zagadnienia prawno-administracyjne oraz aspekty etyczne w pracy kontrolera jest dostarczenie uczestnikom uporządkowanej wiedzy oraz umiejętności praktycznych, ukierunkowanych na doskonalenie warsztatu kontrolerskiego.

Program Studium Kontroli

Studium kontroli administracji rządowej jest unikatowym programem szkoleniowym oferującym profesjonalne oraz spójne w skali administracji rządowej i wszechstronne przygotowanie kontrolerów do pełnienia funkcji koordynacyjnych i nadzorczych oraz wymianę dobrych praktyk w działalności kontrolnej. Studium jest dedykowane koordynatorom i kontrolerom nadzorującym kontrole w ministerstwach, urzędach centralnych oraz urzędach wojewódzkich. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych ekspertów Najwyższej Izby Kontroli, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i innych instytucji.

Galeria zdjęć