19.01.2021
Informacje

Idea prostego języka w urzędach

Krajowa Szkoła jest jednym z sygnatariuszy porozumienia na rzecz prostej komunikacji w urzędach, podpisanego 3 października 2018 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, w ramach inicjatywy „Prosto i kropka”. 

Okładka publikacji w kolorze niebieskim przedstawiająca zegar. W miejscach cyfr stoją ludzie. Okładka publikacji pt. Naturalny porządek rzeczy w języku.

Zgodnie z deklaracją, KSAP organizując liczne szkolenia i seminaria wspiera urzędników w podnoszeniu kompetencji i zwiększaniu efektywności komunikacyjnej.

Działaniami na rzecz idei prostego języka w urzędach są między innymi szkolenia otwarte dla wszystkich zainteresowanych pracowników administracji publicznej, zajęcia w ramach projektów takich jak Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, Kształcenie Liderów Administracji czy Vademecum administracji – studium dla osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej.

Kolejną formą propagowania idei prostego języka jest również publikacja, autorstwa prof. Pawła Nowaka „Naturalny porządek rzeczy w języku”, opublikowana również na stronie internetowej KSAP, w zakładce Wydawnictwo jako plik do pobrania.

Zapraszamy do lektury.