22.08.2023
Projekty szkoleniowe

Harcerze uczą się w KSAP zarządzać projektami

W dniu 22 sierpnia 2023 r. KSAP gościła druhny i druhów z polskich organizacji harcerskich na Litwie, Łotwie i Ukrainie. Harcerze przebywają w Polsce w ramach projektu „KRESY. Szkoła języka, kultury i tradycji polskiej”.

Dwóch harcerzy przy siedzi stole. Na stole rozsypane klocki.

Projekt „KRESY. Szkoła języka, kultury i tradycji polskiej” jest realizowany przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej we współpracy z Harcerstwem Polskim na Łotwie​, Harcerstwem Polskim na Ukrainie​, Związkiem Harcerstwa Polskiego na Litwie​ oraz Związkiem Harcerstwa Polskiego poza Granicami Kraju​.

Cel projektu

Celem projektu jest popularyzacja języka i kultury polskiej wśród młodzieży polonijnej, a także zaprezentowanie Polski jako nowoczesnego i innowacyjnego państwa europejskiego. Projekt sprzyja nawiązywaniu i pogłębianiu relacji pomiędzy członkami polonijnych zgrupowań harcerskich oraz ich rówieśnikami z Polski, promuje metodę harcerską jako kształtującą kompetencje niezbędne na nowoczesnym rynku pracy.

Program

Podczas pobytu w KSAP, harcerki i harcerze zapoznali się ze strukturą i organizacją polskiej administracji publicznej, a następnie wzięli udział w całodniowych warsztatach z zakresu zarządzania projektami. Podczas warsztatów, prowadzonych przez wykładowców współpracujących z KSAP, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z głównymi etapami realizacji projektów, innowacyjnymi narzędziami w projektach, sprawdzić się w zwinnym zarządzaniu, wykorzystując uzyskane informacje podczas realizowanych w grupach ćwiczeń.

Warsztaty promują rekomendacje w zakresie zarządzania projektami w administracji publicznej, przygotowane przez ekspertów KSAP i Rządowego Biura Monitorowania Projektów w KPRM. Więcej informacji.

Finansowanie

Projekt finansowany jest przez Instytut Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

Galeria zdjęć