09.04.2021
Informacje

Etos Państwowca – współczesna perspektywa

W przededniu 11. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem, 9 kwietnia 2021 r. odbyła się konferencja poświęcona pamięci ofiar katastrofy. Ta smutna rocznica była okazją do refleksji na temat znaczenia służby publicznej, roli państwa i postawom propaństwowym.

prelegenci w bibliotece KSAP

W dyskusji wzięli udział:

  • dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz, założycielka i pierwsza Dyrektor KSAP, członek Rady Służby Publicznej
  • prof. dr hab. Jakub Stelina, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego 

Wystąpienie wygłosił również Szef Służby Cywilnej, Dobrosław Dowiat-Urbański. Podkreślił, że rolą państwa i urzędników jest między innymi równoważenie partykularnych interesów różnych grup oraz ochrona nadrzędnego wobec nich interesu publicznego, jako dobra wspólnego. Według Ministra państwowiec to ten, który działa w imieniu państwa i na rzecz najlepiej pojętego interesu publicznego. Niekwestionowanym wzorem był Władysław Stasiak, Absolwent I Promocji KSAP.

Według prof. Marii Gintowt-Jankowicz państwowcem możemy nazwać osobę, która rozumie administrację i relacje pomiędzy państwem, prawem i organizacjami międzynarodowymi, do których to państwo należy. Ma wiedzę na temat mechanizmów państwa i służy mu z pełnym zaangażowaniem. Wspominając śp. Władysława Stasiaka Profesor Gintowt-Jankowicz przedstawiła go jako człowieka wielu talentów, wyróżniającego się od samego początku wśród kandydatów i słuchaczy KSAP.

Prof. Jakub Stelina przypomniał naukową drogę Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Podkreślił również znaczenie etosu, przestrzegając jednocześnie przed relatywizmem, który jest dla etosu zagrożeniem.

Podsumowując Dyrektor Wojciech Federczyk przywołał słowa Prezydenta Lecha Kaczyńskiego: „Właśnie teraz musimy projektować Polskę taką, jaką powinna być za dekadę, dwie lub trzy. Musi być to projekt podmiotowy, dalekosiężny i odważny. Poddany obywatelskiej debacie. Realizowany przez silne centrum decyzyjne, przez ludzi samodzielnie myślących, posiadających wizję, bezwarunkowo oddanych dobru państwa i współobywateli. Poparty przez społeczeństwo. Wdrażany przez ludzi gotowych poświęcić własne ambicje nadrzędnemu celowi. Bez wahania gotowych podjąć ryzyko wzięcia odpowiedzialności za ważne i niezbędne, acz trudne projekty.”

Debatę poprzedziło złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Patrona KSAP śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego oraz Absolwenta I Promocji KSAP śp. Władysława Stasiaka. Wieńce złożyli Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański oraz Dyrektor KSAP Wojciech Federczyk.

Strona poświęcona Patronowi KSAP

Galeria zdjęć