05.11.2013
Projekty szkoleniowe

Eksperci KSAP na Konferencji Twinningowej 2013

W dniu 5 listopada br. w Warszawie odbyła się doroczna Konferencja Twinningowa 2013 organizowana przez Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wśród prelegentów można było usłyszeć Katarzynę Woś, koordynatora projektów twinningowych w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz dr Marcina Sakowicza, kierownika projektu współpracy bliźniaczej KSAP z ukraińską Narodową Agencją Służby Cywilnej.

Z ramienia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w konferencji wzieli udział – Katarzyna Woś oraz dr Marcin Sakowicz, którzy przedstawili dotychczasowe doświadczenia KSAP w realizacji projektów twinningowych. Marcin Sakowicz zaprezentował wnioski z dotychczasowego wdrażania projektów twinningowych (m.in. „Support to the Development and Improvement of the Civil Servants Training System in Ukraine” oraz “Support to Civil Service Development in Ukraine”) we współpracy z partnerami zagranicznymi. Natomiast Katarzyna Woś omówiła organizację i proces przygotowania projektów w KSAP (m.in. „Support to Strengthening Administrative Capacity Through Development of the Competences Framework in Civil Service” oraz “Strengthening the Capacities of Ministry of Foreign and European Affairs (MFEA) in Performing its Role as a National Coordinator of EU Affairs”). 

Spotkanie dotyczyło realizacji projektów twinningowych przez polskie instytucje w 2013 r., zmian w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020, doświadczeń polskich instytucji z realizacji projektów oraz programów TAIEX i SIGMA.

Głównym celem współpracy bliźniaczej, która powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej w 1998 r., jest wspieranie instytucji publicznych oraz pomoc w rozwoju nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską. Obecnie współpraca twinningowa ma szczególne znaczenie w tworzeniu nowoczesnej administracji państwowej w krajach kandydujących do UE oraz w nowo przyjętych państwach członkowskich. Projekty twinningowe są realizowane poprzez przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń oraz wizyt studyjnych w instytucjach kraju dawcy pomocy.