18.06.2024
Projekty szkoleniowe

Efektywna komunikacja i wystąpienia publiczne w samorządach

Trzecia sesja krajowa, w projekcie Kształtowanie umiejętności zarządzania w Związkach ZIT – Zintegrowani (pilotaż), dla uczestników z grupy I i II. – już za nami!

uczestnicy projektu podczas zajęć

W dniach 10-11.06.2024 r. oraz 17-18.06.2024 r., odbyła się III sesja szkoleniowa dla grupy I i II, w ramach projektu Kształtowanie umiejętności zarządzania w Związkach ZIT – Zintegrowani (pilotaż). Sesja poświęcona była tematowi  - Efektywna komunikacja i wystąpienia publiczne. 

Program

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

  • podstawy efektywnej komunikacji, storyteling
  • język lidera w trakcie prezentacji, spotkań oraz wystąpień publicznych,
  • narzędzia zarządzania audytorium,
  • język ciała, siła gestów.

Wystąpienia publiczne. Po co i jakie umiejętności są potrzebne urzędnikowi?

Umiejętne komunikowanie się jest podstawą nawiązywania relacji. Sprawne i efektywne wystąpienia publiczne pomagają osiągnąć cel, wskazać kierunek, zmotywować, zainspirować lub też przekonać do pewnych działań, istotnych z punktu widzenia administracji. Przekaz powinien być konkretny i czytelny, nawet jeśli zagadnienie jest skomplikowane. Należy komunikować się prostym językiem, budować odpowiednią strukturę wypowiedzi, puentować historie – trafiać do wyobraźni słuchaczy obrazem i emocją. Równie ważna jest mowa ciała – odpowiednia postawa i otwartość na słuchacza.

O projekcie

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału efektywnego zarządzania, komunikacji i partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami tworzącymi Związki Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to forma partnerskiej współpracy samorządów, współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Partnerstwa miast i otaczających gmin oraz władze województw (Związki ZIT) wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. Strona projektu.

Forma realizacji

Projekt zakłada realizację programu szkoleniowego oraz cyklu wizyt studyjnych. Sesje szkoleniowe wspierać będą rozwój umiejętności zarządzania, poznanie zasad budowania efektywności zespołu oraz trening skutecznych zachowań menedżerskich przedstawicieli samorządów tworzących ZIT.  Szkoleniom będzie towarzyszyć cykl wizyt studyjnych, realizowanych przez MFiPR oraz innych aktywności wspierających realizację projektu (np. spotkania i szkolenia organizowane on-line).

Partner

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Finansowanie projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079): środki UE, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PTFE 2021-2027: 79,71%, budżet państwa: 20,29%.

logo Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskiej, flaga Polski, flaga Unii Europejskiej

logo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej