30.11.2023
Projekty szkoleniowe

Efekt Synergii – zmiana. Jak właściwie zarządzać zmianą w instytucjach publicznych?

Zapraszamy na sesję Forum Zarządzania Publicznego, upowszechniającą dobre praktyki, wypracowane w ramach projektu SYNERGIA – sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej. 11 grudnia br., godz. 11:00-14:00, stacjonarnie, w KSAP.

Osiem trzymających się dłoni w kółku

W trakcie sesji przedstawione zostaną projekty wdrożeniowe, zrealizowane w polskich instytucjach administracji publicznej, wdrożone w ramach projektu SYNERGIA. Projekty te traktujemy jako inspirację do działania, ale też upowszechnienie dobrych praktyk, wypracowanych w ramach tego międzynarodowego projektu, obejmującego doświadczenia instytucji administracji z Polski, Łotwy, Bułgarii i Węgier. W trakcie sesji wręczone zostaną certyfikaty wdrożenia z IV edycji projektu Synergia i zaprezentowana publikacja, zawierająca dobre praktyki zarządzania instytucją w administracji publicznej, przygotowana na bazie wniosków wypracowanych przez uczestników projektu Synergia. W ramach przewidzianego panelu dyskusyjnego chcemy zastanowić się co zrobić, aby wprowadzane zmiany przebiegały sprawnie, nie towarzyszył im chaos, a proces prowadził do założonych wcześniej pozytywnych rezultatów. I jak sprawić by zmiany były trwałe?

Sesja ma charakter konferencji peer-learningowej.

Program

10:30 – 11:00   Rejestracja

11:00 – 11:10   Otwarcie

  • dr Wojciech Federczyk, Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
  • Artur Wdowczyk, koordynator programu edukacyjno-kooperacyjnego projektu SYNERGIA, Podsumowanie programu edukacyjnego Synergia

11:10 – 11:50   Prezentacje projektowe – moderacja dr Anna Jaroń

  • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
  • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 Komentarz po prezentacjach dr Anna Jaroń, doradca Dyrektora KSAP

11:50 – 12:00   Wręczenie certyfikatów wdrożenia uczestnikom IV edycji projektu Synergia

12:00 – 13:00   Jak właściwie zarządzać wdrażaniem zmian w instytucjach publicznych? - panel

  • Justyna Duszyńska-Cichy, Lider Obszaru - Dyrektor, Departament Projektów Europejskich, Centrum Łukasiewicz
  • Anita Ryng, Menedżerka ds. Relacji z Sektorem Publicznym,  IKEA Retail Polska
  • dr Dionizy Smoleń, Partner PricewaterhouseCoopers (PwC)

Moderator dr Przemysław Rzodkiewicz, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

13:00 – 13:10   Efekt Synergii, Minipodręcznik Maxipraktyk, Dobre praktyki zarządzania instytucją w administracji publicznej.

Prezentacja publikacji, Dagmir Długosz

13:10 – 14:00   Lunch oraz networking

Rejestracja

Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w sesji: link – Formularz zgłoszeniowy

Udział w sesji jest bezpłatny.

Link będzie aktywny do 7 grudnia 2023 r., po tym terminie rejestracja zostanie zakończona.

Kontakt

Pytania związane z udziałem w konferencji prosimy kierować na adres: fzp@ksap.gov.pl

Więcej informacji o sesji znajdą Państwo na stronie FZP

Forum Zarządzania Publicznego

Forum Zarządzania Publicznego (FZP) to wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP), Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW), Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Celem projektu jest wspieranie efektywnego zarządzania jednostkami sektora publicznego w Polsce, m.in. poprzez zidentyfikowanie innowacyjnych trendów w funkcjonowaniu administracji publicznej, dzielenie się doświadczeniami i wnioskami z realizowanych badań naukowych oraz stworzenie platformy do wymiany dobrych praktyk w zarządzaniu i funkcjonowaniu jednostek administracji publicznej.

Projekt adresowany jest do pracowników sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem liderów i menedżerów administracji rządowej oraz samorządowej.

Więcej informacji na temat Forum Zarządzania Publicznego na www.fzp.ksap.gov.pl.

Wideo