05.05.2022
Informacje

Dzielimy się wiedzą z Królestwem Niderlandów

W dniu 4 maja 2022 r. gościliśmy w KSAP ponad trzydziestoosobową grupę studentów z Radboud Universiteit, z holenderskiego Nijmegen. Spotkanie stanowiło element programu wizyty grupy w Polsce, której celem było zapoznanie z naszym krajem, jego historią, kulturą i systemem administracji publicznej, uczestników odwiedzających go po raz pierwszy.

uczestnicy spotkania w auli KSAP

Uczestnicy

Uczestnicy wizyty to członkowie koła studenckiego na kierunku Administracja Publiczna, Wydział Nauk o Zarządzaniu, Radboud Universiteit – jednego z wiodących uniwersytetów Królestwa Niderlandów.

Program

Spotkanie pozwoliło gościom zapoznać się z organizacją administracji publicznej w Polsce, rolą, historią, misją i obszarami działalności Szkoły, a także z najważniejszymi programami i projektami realizowanymi w KSAP. Stworzyło również możliwość wymiany informacji, pytań i odpowiedzi.

Galeria zdjęć