27.08.2010
Projekty szkoleniowe

Dziękujemy za Solidarność

Pan Mirosław Chojecki stoi i mówi do mikrofonu do zgromadzonych gości, obok stoi Dyrektor KSAP

27 sierpnia 2010 r. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Dziękujemy za Solidarność” w 30. rocznicę powstania pierwszego w bloku państw komunistycznych niezależnego, samorządnego związku zawodowego. Na otwarciu ekspozycji współorganizowanej ze Stowarzyszeniem Wolnego Słowa przemówił Mirosław Chojecki. Wystawa będzie prezentowana w KSAP do 27 grudnia br.

„Dziękujemy Solidarności” – ten tytuł nie wymaga uzasadnienia. Zmiany polityczne w Polsce - i szerzej - w Europie Środkowo-Wschodniej, nie byłyby możliwe bez zrywu robotników Wybrzeża i całej Polski w sierpniu 1980 r. Za to, i za walkę w okresie stanu wojennego, która doprowadziła do przełomu 1989 r., należą się słowa podziękowania. 
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej nawiązuje do etosu wolnego, demokratycznego Państwa Polskiego prezentowanego przez szeroki ruch społeczny „Solidarność”. Zasadnicze znaczenie miały takie cechy jak uczciwość i solidarność Tylko dzięki ruchowi, który obchodzi w tym roku trzydziestolecie swego istnienia, idee KSAP, takie jak neutralność polityczna, praworządność, wrażliwość na potrzeby innych…, można było zrealizować. 
Wystawa zorganizowana w murach Krajowej Szkoły Administracji Publicznej we współpracy ze Stowarzyszeniem Wolnego Słowa upamiętnia te wydarzenia. Replika tablic z postulatami ze Stoczni Gdańskiej, plakaty solidarnościowe i wydawnictwa podziemne z okresu 1980-89 oraz zdjęcia kandydatów do Sejmu i Senatu z Lechem Wałęsą, symbolizują drogę Polaków do wolności. Z wolności tej, dzięki Solidarności, wszyscy dziś możemy korzystać.

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć