27.09.2021
Projekty szkoleniowe

Działania antykorupcyjne w urzędzie

W dniach 27 września – 1 października 2021 r. KSAP we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych organizuje szkolenie dla przedstawicieli administracji Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy - "Działania antykorupcyjne w urzędzie”.

zrzut ekranu z uczestnikami szkolenia

Cel szkolenia

Wzrost kompetencji zawodowych uczestników w zakresie działań antykorupcyjnych w instytucjach administracji publicznej oraz wzmocnienie efektywności polityki antykorupcyjnej (w tym etyki) w macierzystych urzędach uczestników szkolenia.

W programie

Program obejmuje wykłady i warsztaty na następujące tematy: 

  • Podejście do działań antykorupcyjnych w urzędzie,
  • Legalny i nielegalny lobbing w procesie decyzyjnym,
  • System identyfikacji ryzyka korupcyjnego,
  • Standardy międzynarodowe na przykładzie rekomendacji Rady OECD dot. uczciwości w służbie publicznej z 26.01.2017 r.,
  • Doradca ds. etyki – status, rola, networking (działania w ramach wspólnoty praktyków),
  • Konflikt interesów w urzędzie,
  • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi: ścieżki informowania, w tym egzekwowanie odpowiedzialności.

W programie przewidziano również wirtualne zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego.

Uczestnicy ubiegłorocznego szkolenia bardzo wysoko ocenili merytoryczny poziom wykładów oraz docenili istotność tematu. Zwrócili uwagę na jasno sformułowane cele szkolenia, układ tematów i przydatność materiałów, wysoko ocenili także poziom organizacji oraz jakość tłumaczeń.

Forma szkolenia

Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z COVID-19, szkolenie realizowane jest w trybie on-line, na platformie ZOOM. 

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW), realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Projekt "Działania antykorupcyjne w urzędzie”. realizowany w ramach programu finansowany jest ze środków programu polskiej pomocy rozwojowej, w dyspozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Więcej na temat programu : Więcej na temat AAPPW.

logo Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Galeria zdjęć