08.12.2020
Projekty szkoleniowe

Działania antykorupcyjne w urzędzie

W dniach 7-11 grudnia 2020 r. KSAP organizuje, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, szkolenie dla przedstawicieli administracji Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy - "Działania antykorupcyjne w urzędzie". Projekt realizowany jest w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego i finansowany ze środków programu polskiej pomocy rozwojowej, w dyspozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

zrzut ekranu z uczestnikami szkolenia

Cel szkolenia

Zwiększenie kompetencji zawodowych uczestników w zakresie działań antykorupcyjnych w instytucjach administracji publicznej oraz skuteczności i efektywności polityki antykorupcyjnej (w tym etyki) w urzędach macierzystych uczestników szkolenia.

W programie

Program obejmuje wykłady i warsztaty z następujących tematów: 

  • Antykorupcyjne działania w urzędzie,
  • Legalny i nielegalny lobbing w procesie decyzyjnym,
  • Podejście do działań antykorupcyjnych w urzędzie - stopień formalizacji i centralizacji,
  • System identyfikacji ryzyka korupcyjnego,
  • Standardy międzynarodowe na przykładzie rekomendacji Rady OECD dotyczące uczciwości w służbie publicznej z 26.01.2017 r.,
  • Doradca ds. etyki – status, rola, networking (działania w ramach wspólnoty praktyków),
  • Konflikt interesów w urzędzie,
  • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi: ścieżki informowania (procedury reagowania), w tym egzekwowanie odpowiedzialności.

W ramach programu uczestnicy szkolenia zwiedzą również wirtualnie Muzeum Powstania Warszawskiego oraz wezmą udział w spotkaniu kulturalno-integracyjnym on-line.

Forma szkolenia

Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z COVID-19, szkolenie realizowane jest w trybie on-line, na platformie ZOOM. 

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW), realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Więcej na temat programu AAPPW

logo polskiej pomocy   logo Ministerstwa Spraw Zagranicznych   logo Partnerstwa Wschodniego

Galeria zdjęć