15.01.2020
Programy i projekty

Doświadczenie węgierskie w projekcie KSAP

W dniach 13-17 stycznia 2020 r. uczestnicy projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej (Grupa I), biorą udział w II sesji wyjazdowej w programie kształcenia. Tym razem szkolenie realizowane jest w Budapeszcie w National University of Public Service (NUPS).

przy stole siedzą przedstawiciele KSAP i NUPS

Wizyta szkoleniowa na Węgrzech umożliwi przedstawicielom polskich urzędów rozwój umiejętności menedżerskich oraz poznanie węgierskich doświadczeń w zarządzaniu administracją publiczną. W programie szkolenia m.in. zarządzanie danymi, nowymi technologiami komunikacyjnymi, cyberbezpieczeństwem oraz trening przywództwa adaptatywnego.

Szkolenie trwa 5 dni. Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00 – 17:00 w głównym kampusie National University of Public Service, w Budapeszcie.

Więcej informacji oraz spostrzeżenia i komentarze uczestników wizyty na stronie projektu. Zapraszamy!

NUPS

NUPS – National University of Public Service jest specjalną instytucją szkolnictwa wyższego, która zapewnia kompleksową bazę edukacyjną i szkoleniową dla rozwoju węgierskiej administracji publicznej. NUPS promuje nowoczesne metody nauczania i uczenia się (uczenie się w działaniu) i efektywności uczenia się. Zapewnienia rozwój przywództwa i programów szkoleniowych dla kadry kierowniczej sektora publicznego na Węgrzech.

NUPS – National University of Public Service

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej

Celem projektu jest zwiększenie potencjału administracyjnego i współpracy administracji rządowej z agencjami wykonawczymi i partnerami zewnętrznymi na rzecz lepszej efektywności realizacji celów strategicznych poprzez poprawę jakości zarządzania, w tym wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej i zarządzania dostępnymi zasobami.

Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. zastępcy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.

Więcej informacji na temat Akademii Zarządzania w Administracji Publicznej

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Galeria zdjęć