22.11.2019
Informacje

Doświadczenie KSAP ciekawe dla Gruzji

W dniu 18 listopada br. Krajową Szkołę odwiedziła Elene Jibladze, zastępca dyrektora Levan Mikeladze Diplomatic Training and Research Center przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Gruzji, przebywająca w Polsce z kilkudniową wizytą studyjną zorganizowaną przez Akademię Dyplomatyczną MSZ.

uczestnicy spotkania siedzą przy dużym owalnym stole w bibliotece KSAP

Zapoznając się z działalnością KSAP, dyrektor Jibladze, jako przedstawiciel instytucji kształcącej przyszłych dyplomatów Gruzji, była szczególnie zainteresowana przebiegiem rekrutacji w kształceniu stacjonarnym do Krajowej Szkoły, programem staży krajowych dla słuchaczy, programem kształtowania postaw słuchaczy, w którym nacisk położony jest na motywację do pracy w służbie publicznej oraz pracę na rzecz dobra wspólnego.

Ciekawym elementem spotkania była dyskusja dotycząca metod badania potrzeb szkoleniowych administracji oraz sposobów pozyskiwania i szkolenia skutecznych trenerów. KSAP zakończyła niedawno realizację projektu Trainers Educators Training Course, realizowanego w ramach programu Erasmus+, przez międzynarodowy zespół trenerów. Zachęcamy do zapoznania się publikacją z wnioskami z realizacji projektu

Zastępca dyrektora gruzińskiej akademii zaprezentowała, w czasie spotkania na prośbę KSAP, obszary działalności Levan Mikeladze Diplomatic Training and Research Center, gdzie oprócz szkoleń dla młodych dyplomatów gruzińskiej służby zagranicznej oferowane są także bezpłatne kursy języka i kultury gruzińskiej dla dyplomatów, obywateli Gruzji oraz zamieszkujących Gruzję obcokrajowców.

W przeciągu ostatnich miesięcy była to już trzecia wizyta w KSAP przedstawicieli administracji Gruzji, zainteresowanych modelem kształcenia w Krajowej Szkole. Po raz kolejny doświadczenia KSAP w budowaniu skutecznej i profesjonalnej administracji inspirują do rozwoju administracje państw Partnerstwa Wschodniego.

Galeria zdjęć