05.03.2019
Programy i projekty

Doświadczenie KSAP cenne dla Ukrainy

W dniach od 11 lutego – 1 marca 2019 r. KSAP gościła dwie przedstawicielki Regionalnego Instytutu Administracji Państwowej w Odessie, filii Narodowej Akademii Administracji Państwowej przy Prezydencie Ukrainy. Wizyta miała na celu zapoznanie gości z najlepszymi praktykami w zakresie organizacji procesu kształcenia w Ośrodku Kształcenia Stacjonarnego, Ośrodku Rozwoju i Kształcenia Ustawicznego oraz Ośrodku Wsparcia Administracji Publicznej.

Zdjęcie grupowe, przedstawiciele KSAP, Fundacji Liderzy Przemian i stażystki z NAPA Odessa

Program wizyty “Content, planning and organization of the educational process in KSAP” obejmował spotkania z ekspertami KSAP i dotyczył tematów związanych z działalnością Szkoły w obszarach:

 1. Kształcenie stacjonarne
 • planowanie i organizacja procesu kształcenia stacjonarnego,
 • rekrutacja,
 • metody nauczania,
 •  system oceny i motywacji słuchaczy,
 • proces organizacji, prowadzenia i monitorowania staży w instytucjach administracji w Polsce i za granicą,
 • program Mentor,
 • zaangażowanie społeczne słuchaczy,
 • zatrudnianie absolwentów.

Ponadto goście wzięli udział w wybranych wykładach i ćwiczeniach, zajęciach językowych oraz warsztatach problemowych w programie kształcenia dla słuchaczy KSAP.

 1. Kształcenie ustawiczne
 • szkolenia ofertowe i na zlecenie (badanie potrzeb szkoleniowych, rekrutacja uczestników, przygotowanie programu, dobór wykładowców, organizacja szkolenia, ewaluacja szkolenia),
 • szkolenia językowe (dobór tematów, kwalifikacje do grup, rodzaje egzaminów, najważniejsze trendy),
 • platforma e-learningowa KSAP etc.
 1. Wsparcie administracji
 • innowacyjne projekty na rzecz administracji polskiej i krajów partnerskich (przygotowanie projektu, finansowanie, rekrutacja, organizacja procesu kształcenia, ewaluacja projektu).

Goście, zainteresowani sposobem badania potrzeb szkoleniowych w administracji publicznej, uczestniczyli również w spotkaniu z ekspertami Departamentu Służby Cywilnej KPRM na temat oceny okresowej i Indywidualnego programu rozwoju zawodowego (IPRZ).

Projekt został dofinansowany ze środków Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach Programu Study Tours to Poland – Wizyty Studyjne w Polsce, którego Administratorem jest Fundacja Liderzy Przemian.

logo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, nazwa fundacji i dwie flagi: polska i amerykańska   logo Fundacji Liderzy Przemian   logo Study Tours to Poland

Galeria zdjęć