26.11.2019
Programy i projekty

Doskonalenie procesu legislacyjnego

Zapraszamy do udziału w warsztacie dla kadry zarządzającej urzędów „Doskonalenie procesu legislacyjnego”, który odbędzie się w siedzibie KSAP w dniu 29 listopada 2019 roku w godz. 9:00 – 15:00.

grafika przedstawia dużo białych znaków paragraf, na środku jeden niebieski paragraf

Uczestnicy

Warsztat przeznaczony jest dla kadry zarządzającej urzędów (sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, szefów i wiceszefów urzędów centralnych w szczególności odpowiedzialnych za realizację procesu legislacyjnego oraz dyrektorów generalnych, dyrektorów biur legislacyjnych/prawnych i ich zastępców).

Program

   8:30 – 9:00     Rejestracja

   9:00 – 9:15     Otwarcie
   dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

  9:15 – 10:00     Wykład wprowadzający
Dobra współpraca międzyinstytucjonalna a jakość stanowionego prawa

prof. dr hab. Marek Szydło, Przewodniczący Rady Legislacyjnej

10:00 – 11:00    Dyskusja panelowa

  • Jolanta Rusiniak, Prezes Rządowego Centrum Legislacji
  • prof. dr hab. Marek Szydło, Przewodniczący Rady Legislacyjnej
  • prof. dr hab. Zbigniew Cieślak, Sędzia TK w stanie spoczynku
  • Mariusz Haładyj, Prezes Prokuratorii Generalnej RP
  • Mariusz Skowroński, Dyrektor Departamentu Koordynacji Procesu Legislacyjnego KPRM

Moderator: dr Sławomir Peszkowski, wykładowca projektu LEGIS

11:00 – 11:20    Podsumowanie Projektu LEGIS, prezentacja szkoleń e-learningowych
Sylwia Ojdym, Zastępca Dyrektora KSAP

11:20 – 12:00    Przerwa obiadowa

12:00 – 12:15    Prezentacja podręcznika eksperckiego przygotowanego w ramach projektu LEGIS
dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP, redaktor naukowy podręcznika 

12:15 – 13:30    Sesja warsztatowa System notyfikacji w polskim porządku prawnym
Bartosz Pawłowski, Radca prawny

13:30 – 13:45    Przerwa kawowa

13:45 – 15:00    Sesja warsztatowa Wdrażanie orzeczeń TK – najczęstsze błędy
dr Aleksandra Syryt, UKSW

Termin i miejsce

29 listopada 2019 r.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
ul. Wawelska 56
Warszawa

Zgłoszenia

Zgłoszenia na wydarzenie przyjmujemy wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, do 27 listopada 2019 roku lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsca na warsztatach jest ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Udział w warsztacie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje o zapisach na warsztat dostępne są na stronie projektu LEGIS.

Projekt LEGIS

Warsztat organizowany jest w ramach projektu LEGIS – Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej. Jego głównym celem jest usprawnienie procesu legislacyjnego poprzez rozwój kompetencji pracowników urzędów obsługujących organy władzy publicznej, zajmujących się tworzeniem i opiniowaniem regulacji prawnych, w tym uczestników aplikacji legislacyjnej oraz kadry pełniącej funkcje zarządcze, wspierającej proces legislacyjny. 

Finansowanie projektu

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa”

Więcej na temat projektu LEGIS.