09.05.2023
Informacje

Dodatkowy termin egzaminu certyfikującego z języka angielskiego

12 maja 2023 r. odbędzie się dodatkowy egzamin w ramach Lingwistycznego Postępowania Sprawdzającego z języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym B2. Dla osób, które pozytywnie zdadzą egzaminy certyfikaty będą wydawane do 22 maja 2023 r. 

flaga Wielkiej Brytanii

Certyfikat wydany przez KSAP jest honorowany w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej oraz przy ubieganiu się o przyjęcie do służby dyplomatyczno-konsularnej. 

Do postępowania sprawdzającego poziom znajomości języka obcego mogą przystępować pracownicy urzędów administracji publicznej oraz osoby niezwiązane zawodowo z administracją publiczną, pod warunkiem uruchomienia Postępowania Sprawdzającego z danego języka dla słuchaczy KSAP.

Szczegóły egzaminu.