04.09.2019
Programy i projekty

Dobiega końca projekt Trainers Educators Training Course

W dniach 29-30 sierpnia 2019 r., w siedzibie jednego z partnerów - fińskiego Instytutu Zarządzania Publicznego (Finnish Institute of Public Management Ltd, HAUS), odbyło się spotkanie podsumowujące zespołu zaangażowanego w realizację projektu.

zdjęcie grupowe uczestników spotkania

Przeanalizowano dotychczasowe działania, zrealizowane w ciągu ostatnich 20 miesięcy. Trenerzy z międzynarodowego zespołu trenerów z krajów partnerskich podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie opracowania wytycznych do nowatorskiego kursu szkoleniowego dla trenerów prowadzących szkolenia wewnętrzne w administracji publicznej. Przedyskutowano ćwiczenia w poszczególnych modułach szkoleniowych, przetestowane wcześniej przez trenerów w trakcie przeprowadzonych sesji warsztatowych.

Na spotkaniu omawiano także dotychczasowe i przyszłe działania promocyjne związane z rozpowszechnieniem kursu w instytucjach administracji publicznej w Polsce, na Łotwie i w Finlandii.

Kurs szkoleniowy

Na podstawie doświadczeń trenerów zostały wypracowane wytyczne kursu szkoleniowego, które już pod koniec września br. będą prezentowane na międzynarodowej konferencji w Rydze, w siedzibie Łotewskiej Szkoły Administracji Publicznej (Latvian School of Public Administration, LSPA) - partnera wiodącego projektu. W trakcie konferencji zostaną także przeprowadzone warsztaty pokazowe w ramach opisanych poniżej modułów:

  • Skuteczny Trener
  • Planowanie i wdrażanie szkoleń
  • Myślenie projektowe
  • Interaktywne metody pracy z grupami
  • Innowacyjne podejście do nauczania i uczenia się: odgrywanie ról, gry symulacyjne
  • Wykorzystanie technologii cyfrowych w szkoleniach
  • Profesjonalny rozwój i inspiracje

Materiał kursu szkoleniowego zawiera część opisową (cel, metodologia i podejście do prowadzenia szkoleń, charakterystyka grupy docelowej) oraz prezentację modelowych szkoleń w ramach opisanych powyżej zagadnień. Kurs zostanie zaprezentowany polskim odbiorcom na kolejnej sesji Forum Zarządzania Publicznego w KSAP oraz opublikowany na stronie Krajowej Szkoły.

O projekcie

Projekt Trainers Educators Training Course ma na celu wzmocnienie kompetencji szkoleniowych trenerów i wyposażenie ich w nowe umiejętności podnoszące jakość prowadzonych przez nich szkoleń.

Projekt jest realizowany przez KSAP we współpracy z Łotewską Szkoła Administracji Publicznej (Latvian School of Public Administration, LSPA) i fińskim Instytutem Zarządzania Publicznego (Finnish Institute of Public Management Ltd, HAUS).

Finansowanie

Projekt Trainers Educators Training Course jest finansowany w ramach programu Erasmus+ (program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020).

Logo Programu Erasmus    logo łotewskiej szkoły administracji publicznej   logo fińskiego instytutu HAUS

Galeria zdjęć