24.04.2024
Projekty szkoleniowe

Dni Otwarte Funduszy Europejskich z Synergią w KSAP

Jak wdrażać dobre praktyki zarządzania w administracji publicznej? Zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich, które odbędą się w KSAP 10 maja 2024 r. w godz. 14:30–16:30.

podręcznik Efekt Synergii na tle półek z książkami

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największa, ogólnopolska akcja promocyjna, organizowana od ponad dekady przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Jest częścią szerszej kampanii #EUinmyregion, prowadzonej przez Komisję Europejską. Jej celem jest promocja projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

Spotkanie w KSAP

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Dagmirem Długoszem, autorem publikacji „Efekt Synergii. Minipodręcznik maxipraktyk. Dobre praktyki zarządzania instytucją w administracji publicznej”. W trakcie dyskusji, autor oraz zaproszeni goście: prof. Jolanta Itrich-Drabarek z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Radosław Koszewski, założyciel Queen Hedvig Academy, opowiedzą w jaki sposób realizować dobre praktyki zarządcze w instytucjach administracji publicznej i na ile może w tym być pomocny Minipodręcznik dobrych praktyk.

Spotkanie odbędzie się 10 maja 2024 r. w godz. 14:30–16:30.
KSAP, ul. Wawelska 56, Warszawa.

Do kogo adresowana jest publikacja? 

Publikacja "Efekt Synergii. Minipodręcznik maxipraktyk. Dobre praktyki zarządzania instytucją w administracji publicznej" została wypracowana na bazie dyskusji i materiałów, wykorzystywanych w ramach sesji szkoleniowych projektu SYNERGIA - Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej.

Przeznaczona jest dla urzędników administracji publicznej, zwłaszcza menedżerów średniego i wyższego szczebla, ale może służyć pomocą badaczom administracji i konsultantom oraz dydaktykom, prowadzącym projekty dla administracji publicznej. Zawarty w niej materiał obejmuje wszystkie najważniejsze obszary współczesnego zarządzania, w których można i warto stosować transfer dobrych praktyk zarządzania. Autor publikacji, Dagmir Długosz jest ekspertem w zakresie zarządzania publicznego i polityk publicznych.

Gdzie jest dostępna?

Publikacja jest ogólnodostępna i można ją pobrać ze strony KSAP, z zakładki Wydawnictwa.

Dlaczego warto do nas przyjść?

  1. Zaprezentujemy w nieszablonowy sposób ciekawe pomysły na zarządzanie w administracji publicznej.
  2. Spróbujemy przekonać Was, że warto wprowadzać zmiany, ale Wy możecie być innego zdania :)
  3. Dla pierwszych 30 osób, które przybędą na spotkanie przewidziany jest upominek! Minipodręcznik dobrych praktyk z autografem autora :)

Rejestracja na spotkanie

Uprzejmie prosimy o zarejestrowanie się poprzez link do środy 8 maja, do godz. 15:00.  

Finansowanie projektu Synergia

Projekt i publikacja finansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020; oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; działanie 4.3.: współpraca ponadnarodowa.  

Więcej o projekcie SYNERGIA.

Zapraszamy do KSAP!