13.09.2011
Informacje

Dialogue on public administration

Dnia 13 września Dyrektor Czaputowicz reprezentował Polskę na międzynarodowej konferencji pt. Dialog na temat administracji publicznej (Dialogue on public administration) w Starsbourgu. Spotkanie to miało na celu wymianę doświadczeń europejsko-amerykańskich w dziedzinie szkoleń w służbie cywilnej. Polskie doświadczenia transformacyjne omówiono w panelu dotyczącym reform administracji publicznej. W spotkaniu udział wzięli amerykańscy i europejscy eksperci ds. szkoleń w służbie cywilnej, tacy jak np. Prof. Alan Rosenbaum. Konferencję organizowała francuska Ecole Nationale d’Administration wraz z Florida International University.

Pliki do pobrania