20.02.2024
Projekty szkoleniowe

CHANGE – wizyta studyjna w Polsce

W dniach 19 – 24 lutego br. w Polsce goszczą przedstawiciele samorządów gruzińskich, w ramach projektu Change – Akademia Samorządności dla Liderów z Gruzji. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału kadry zarządzającej w gruzińskiej administracji samorządowej.

uczestnicy projektu podczas zajęć

Wizyta studyjna w Polsce

Program projektu składa się z dwóch części: cyklu sesji szkoleniowych (online i realizowanych w Gruzji) oraz wizyty studyjnej w Polsce. Moduł w Polsce obejmuje wizytę w polskich gminach: Długosiodło, Wołomin oraz Płońsk i wzbogacony jest o zajęcia z zakresu design thinking, kontroli zarządczej a także strategii rozwoju lokalnego. Celem wizyty studyjnej jest poznanie zarówno polskich doświadczeń i praktyki funkcjonowania gmin oraz świadczenia usług publicznych, jak również pogłębienie wiedzy  w  zakresie zarządzania jednostkami samorządu lokalnego. Program wizyty w Polsce poprzedziły 4 moduły szkoleniowe online wprowadzające zagadnienia z zakresu zarządzania strategicznego i kontroli zarządczej, zrealizowane na przełomie stycznia i lutego br.

W ramach wizyt studyjnych przedstawiciele gmin gruzińskich poznają polskie dobre praktyki w zarządzaniu kulturą i rekreacją, polityka społeczną, zdrowotną, edukacją, gospodarką odpadami, finansami gminnymi oraz formułowaniu strategii rozwoju lokalnego.

Uczestnicy

W projekcie bierze udział 20 przedstawicieli kadry kierowniczej jednostek samorządu lokalnego, z 4 regionów Gruzji. Są to gminy rolnicze średniej wielkości jak Bolnisi oraz Dusheti czy mniejsze o statusie wysokogórskim jak Oni oraz Ambrolauri. Każdą gminę reprezentuje burmistrz lub wiceburmistrz oraz szefowie najważniejszych komórek organizacyjnych wchodzących w skład urzędu. 

Cykl szkoleń

Cykl szkoleń przed wizytą w Polsce miał na celu umożliwienie uczestnikom poznania zasad budowania efektywności zespołu, roli lidera w kształtowaniu sprzyjającej atmosfery pracy oraz trening skutecznych zachowań menedżerskich w jednostkach samorządu terytorialnego. Kompetencje liderskie będą pomocne w sprawnym zarządzaniu regionami oraz budowaniu ściślejszych więzi ze społecznościami lokalnymi.

Zakres tematyczny modułów obejmował:

  • Lider w zmianie (budowanie i zarządzanie zespołem, zarządzanie zmianą),
  • Doskonalenie umiejętności menedżerskich (zarządzanie projektami, zarządzanie procesami, Wypracowanie rozwiązań metodą design thinking),
  • Wybrane obszary zarządzania w jednostkach samorządu lokalnego - (zarządzanie rozwojem gminy, kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem, zamówienia publiczne),
  • Dobre praktyki – wizyty studyjne w polskich jednostkach samorządowych.

Moduły szkoleniowe odbyły się w okresie od września do grudnia 2023 r. stacjonarnie w Gruzji. Uzupełniono je wprowadzającymi sesjami online.

Partnerzy

Organizatorami i partnerami Akademii są: KSAP, Fundacja Solidarności Międzynarodowej, Centrum Mieroszewskiego, Civil Service Bureau (Biuro Służby Cywilnej) w Gruzji, Association of Finance of Local Self-Government Units (Stowarzyszenie Finansowe Samorządu Lokalnego w Gruzji – AFOGLSU) oraz Fundacja Liderzy Przemian.

Finansowanie projektu

Projekt jest finansowany ze środków: Funduszu Solidarności Międzynarodowej, Centrum Mieroszewskiego, AFOGLSU oraz Fundacji Liderzy Przemian – w ramach środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

logo KSAP logo Fundacji Solidarności Międzynarodowej (przedstawicielstwo w Gruzji)

logo Centrum Mieroszewskiego    logo Biura Służby Cywilnej w Gruzji    logo Stowarzyszenia Finansowego Samorządu Lokalnego w Gruzji AFOGLSU

Galeria zdjęć