10.10.2023
Projekty szkoleniowe

CHANGE – pilotażowy projekt szkoleniowy dla samorządów lokalnych już w Gruzji

W dniach 5 – 7 października br. odbyła się sesja stacjonarna w Gruzji, w projekcie Change – Akademia Samorządności dla Liderów z Gruzji. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału kadry zarządzającej w gruzińskiej administracji samorządowej.

Prowadzący trzyma mikrofon i stoi, a uczestnik projektu siedzi podczas sesji

Partnerzy

Organizatorami i partnerami Akademii są: KSAP, Fundacja Solidarności Międzynarodowej (oddział w Gruzji), Centrum Mieroszewskiego, Civil Service Bureau (Biuro Służby Cywilnej) w Gruzji, Association of Finance of Local Self-Government Units (Stowarzyszenie Finansowe Samorządu Lokalnego w Gruzji – AFOGLSU), oraz Fundacja Liderzy Przemian.

Sesja budowanie i zarządzanie zespołem 5 – 7 października 2023 r.

Sesja została zorganizowana stacjonarnie w Gruzji. Celem zajęć był rozwój wiedzy i doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie budowania i zarządzania zespołami. W trakcie zajęć przedstawiciele samorządów zapoznali się z tematyką zarządzania sytuacyjnego Blancharda, dysfunkcjami pracy zespołowej, zarządzaniem sytuacjami konfliktowymi oraz udzielaniem informacji zwrotnej. Uczestnicy omówili sposoby zwiększania zaufania w stosunku do lidera, w pracy zespołowej, w całej organizacji, a także w relacjach z obywatelami – użytkownikami usług publicznych.  W szkoleniu wykorzystano różne metody aktywizujące: gry i symulacje, studium przypadku oraz pracę w grupach. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem i bardzo dobrym przyjęciem polskich doświadczeń we wprowadzaniu nowych metod zarządzania i rozwoju kompetencji menedżerskich.

Uczestnicy

W projekcie bierze udział 20 przedstawicieli kadry kierowniczej jednostek samorządu lokalnego, z 4 regionów Gruzji oraz 6 profesjonalnych trenerów gruzińskich, którzy docelowo będą wspomagać szkolenie samorządowców.

Cele i program projektu

Program szkoleń ma na celu umożliwienie uczestnikom poznania zasad budowania efektywności zespołu, roli lidera w kształtowaniu sprzyjającej atmosfery pracy oraz trening skutecznych zachowań menedżerskich w jednostkach samorządu terytorialnego. Kompetencje liderskie będą pomocne w sprawnym zarządzaniu regionami oraz budowaniu ściślejszych więzi ze społecznościami lokalnymi.

Zakres tematyczny modułów obejmuje:

  • Lider w zmianie (budowanie i zarządzanie zespołem, zarządzanie zmianą),
  • Doskonalenie umiejętności menedżerskich (zarządzanie projektami, zarządzanie procesami, Wypracowanie rozwiązań metodą design thinking),
  • Wybrane obszary zarządzania w jednostkach samorządu lokalnego - (zarządzanie rozwojem gminy, kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem, zamówienia publiczne),
  • Dobre praktyki – wizyty studyjne w polskich jednostkach samorządowych.

Moduły szkoleniowe zaplanowano w okresie od września 2023 r. do lutego 2024 r.; prowadzone będą w Gruzji (2023 r.) oraz w Polsce (2024 r.), a także uzupełnione wprowadzającymi sesjami online.

Finansowanie projektu

Projekt jest finansowany ze środków: Fundacji Solidarności Międzynarodowej, Centrum Mieroszewskiego, AFOGLSU oraz Fundacji Liderzy Przemian.

logo Krajowej Szkoły Administracji Publicznej logo Fundacji Solidarności Międzynarodowej (przedstawicielstwo w Gruzji)

logo Centrum Mieroszewskiego logo Biura Służby Cywilnej w Gruzji logo Stowarzyszenia Finansowego Samorządu Lokalnego w Gruzji AFOGLSU

Galeria zdjęć