20.09.2023
Projekty szkoleniowe

Change – pilotażowy projekt szkoleniowy dla samorządów lokalnych

W dniu 19 września br. sesją wprowadzającą rozpoczęto realizację projektu Change – Akademia Samorządności dla Liderów z Gruzji, mającego na celu wzmocnienie potencjału kadry zarządzającej w gruzińskiej administracji samorządowej.

Twarze uczestników na spotkaniu online

Organizatorami i partnerami Akademii są: KSAP, Fundacja Solidarności Międzynarodowej (przedstawicielstwo w Gruzji), Centrum Mieroszewskiego, Civil Service Bureau (Biuro Służby Cywilnej) w Gruzji, Association of Finance of Local Self-Government Units (Stowarzyszenie Finansowe Samorządu Lokalnego w Gruzji – AFOGLSU), oraz Fundacja Liderzy Przemian.

Uczestnicy

Do udziału w projekcie pilotażowym zaproszono 20 przedstawicieli kadry kierowniczej jednostek samorządu lokalnego z 4 regionów Gruzji oraz 6 profesjonalnych trenerów gruzińskich, którzy docelowo będą wspomagać szkolenie samorządowców.

Cele i program projektu

Program szkoleń ma na celu umożliwienie uczestnikom poznania zasad budowania efektywności zespołu, roli lidera w kształtowaniu sprzyjającej atmosfery pracy oraz trening skutecznych zachowań menedżerskich w jednostkach samorządu terytorialnego. Kompetencje liderskie będą pomocne w sprawnym zarządzaniu regionami oraz budowaniu ściślejszych więzi ze społecznościami lokalnymi.

Zakres tematyczny modułów obejmuje:

  • Lider w zmianie (budowanie i zarządzanie zespołem, zarządzanie zmianą),
  • Doskonalenie umiejętności menedżerskich (zarządzanie projektami, zarządzanie procesami, Wypracowanie rozwiązań metodą design thinking),
  • Wybrane obszary zarządzania w jednostkach samorządu lokalnego - (zarządzanie rozwojem gminy, kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem, zamówienia publiczne),
  • Dobre praktyki – wizyty studyjne w polskich jednostkach samorządowych.

Moduły szkoleniowe zaplanowano w okresie od września 2023 r. do lutego 2024 r.; prowadzone będą w Gruzji (2023 r.) oraz w Polsce (2024 r.), a także uzupełnione wprowadzającymi sesjami online.

Sesja wprowadzająca, 19.09.2023 r.

Sesja, zorganizowana w trybie online, stanowiła oficjalne otwarcie projektu. Celem zajęć było zapoznanie uczestników ze specyfiką polskiej administracji publicznej, strukturą i zadaniami. Poruszono także kwestię wzajemnych relacji między administracją rządową i samorządową w Polsce. Wiele czasu poświęcono także na analizę najistotniejszych zagadnień reform samorządowych w Gruzji oraz wyzwań, przed jakimi stoją jednostki samorządowe.

Szkolenie trenerów, 20-22.09.2023 r.

Sesja online „Train the Trainer” ma na celu integrację zespołu trenerów gruzińskich oraz zdefiniowanie roli trenera w projekcie i jego relacji z grupą oraz omówienie wybranych metod i narzędzi szkoleniowych. Trenerzy gruzińscy będą współpracować z trenerami polskimi, w czasie sesji stacjonarnych, wspólnie budując kulturę otwartości na nowe kompetencje i wiedzę wśród uczestników. Docelowo trenerzy z Gruzji będą przejmować w następnych edycjach projektu prowadzenie zajęć w modułach tematycznych, wymienionych powyżej.

Finansowanie projektu

Projekt jest finansowany ze środków: Funduszu Solidarności Międzynarodowej, Centrum Mieroszewskiego, AFOGLSU oraz Fundacji Liderzy Przemian.

logo Krajowej Szkoły Administracji Publicznej  

 

Galeria zdjęć