26.10.2023
Projekty szkoleniowe

CHANGE – jak zarządzać zmianą?

W dniach 20 – 21 października br. odbyła się druga sesja stacjonarna w Gruzji, w projekcie Change – Akademia Samorządności dla Liderów z Gruzji. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału kadry zarządzającej w gruzińskiej administracji samorządowej.

uczestnicy podczas szkolenia

Sesja 20 – 21 października 2023 r.

Program zrealizowano w Gruzji. Celem sesji było rozwijanie wiedzy oraz umiejętności uczestników w zakresie zarządzania zmianą. Po co zarządzamy zmianą? Zarządzanie zmianą to wieloetapowy proces, którego założeniem jest wdrożenie usprawnień oraz ich utrzymanie, po to aby osiągnąć zakładany cel zadania. W procesie zmiany należy wziąć pod uwagę wiele różnych aspektów: interesariuszy, ich cele, doświadczenie, emocje, motywację do wprowadzania zmian; odpowiednią komunikację; ryzyka i inne.

W pierwszym dniu zajęć głównym założeniem trenera było zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi przywództwa (perspektywa lidera w zmianie) i przeprowadzenia zespołu przez zmianę w kontekście emocji i motywacji. W tym celu wykorzystano różnorodne narzędzia, które pozwoliły uczestnikom wziąć udział w interesujących grach zespołowych, pomagając im lepiej określić swoje wartości i potrzeby w procesie zmiany, efektywnie zarządzać swoimi emocjami oraz wzmocnić swoją motywację. Drugi dzień szkolenia poświęcony był na doskonalenie zdobytej wiedzy oraz na wyposażenie uczestników w dodatkowe narzędzia pomocne w procesie zmiany.

Trenerowi z Polski towarzyszyli trenerzy z Gruzji, którzy w następnych edycjach projektu będą przejmować prowadzenie zajęć. Sesję w Gruzji dla samorządowców poprzedził jednodniowy moduł szkoleniowy online oraz dodatkowy stacjonarny dzień szkoleniowy dla trenerów gruzińskich.

Uczestnicy

W projekcie bierze udział 20 przedstawicieli kadry kierowniczej jednostek samorządu lokalnego, z 4 regionów Gruzji oraz 6 profesjonalnych trenerów gruzińskich, którzy docelowo będą wspomagać szkolenie samorządowców w następnych edycjach projektu.

Cele i program projektu

Program szkoleń ma na celu umożliwienie uczestnikom poznania zasad budowania efektywności zespołu, roli lidera w kształtowaniu sprzyjającej atmosfery pracy oraz trening skutecznych zachowań menedżerskich w jednostkach samorządu terytorialnego. Kompetencje liderskie będą pomocne w sprawnym zarządzaniu regionami oraz budowaniu ściślejszych więzi ze społecznościami lokalnymi.

Zakres tematyczny modułów obejmuje:

  • Lider w zmianie (budowanie i zarządzanie zespołem, zarządzanie zmianą),
  • Doskonalenie umiejętności menedżerskich (zarządzanie projektami, zarządzanie procesami, Wypracowanie rozwiązań metodą design thinking),
  • Wybrane obszary zarządzania w jednostkach samorządu lokalnego - (zarządzanie rozwojem gminy, kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem, zamówienia publiczne),
  • Dobre praktyki – wizyty studyjne w polskich jednostkach samorządowych.

Moduły szkoleniowe zaplanowano w okresie od września 2023 r. do lutego 2024 r.; prowadzone będą w Gruzji (2023 r.) oraz w Polsce (2024 r.), a także uzupełnione wprowadzającymi sesjami online.

Partnerzy

Organizatorami i partnerami Akademii są: KSAP, Fundacja Solidarności Międzynarodowej (oddział w Gruzji), Centrum Mieroszewskiego, Civil Service Bureau (Biuro Służby Cywilnej) w Gruzji, Association of Finance of Local Self-Government Units (Stowarzyszenie Finansowe Samorządu Lokalnego w Gruzji – AFOGLSU), oraz Fundacja Liderzy Przemian.

Finansowanie projektu

Projekt jest finansowany ze środków: Fundacji Solidarności Międzynarodowej, Centrum Mieroszewskiego, AFOGLSU oraz Fundacji Liderzy Przemian.

logo Krajowej Szkoły Administracji Publicznej logo Fundacji Solidarności Międzynarodowej (przedstawicielstwo w Gruzji)

logo Centrum Mieroszewskiego   logo Biura Służby Cywilnej w Gruzji   logo Stowarzyszenia Finansowego Samorządu Lokalnego w Gruzji AFOGLSU

Galeria zdjęć