22.11.2023
Projekty szkoleniowe

Ceny transferowe i współpraca administracyjna w VAT – polskie doświadczenie dla Gruzji, Mołdawii i Ukrainy

W dniach 20-24 listopada 2023 r., w ramach XIII edycji programu – Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, realizowane jest seminarium: Ceny transferowe i współpraca administracyjna w VAT. Udział w projekcie biorą przedstawiciele kadry kierowniczej z ministerstw finansów oraz instytucji administracji skarbowej w Gruzji, Mołdawii i Ukrainie.

jeden z uczestników szkolenia mówi do mikrofonu. Wokół siedzą pozostali uczestnicy.

Cel seminarium

Celem seminarium jest m.in:

  • zwiększenie kompetencji zawodowych uczestników w zakresie cen transferowych oraz wykorzystania narzędzi współpracy administracyjnej w VAT, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów transgranicznych oraz umożliwienie uczestnikom wymiany wiedzy i kontaktów, w szczególności poprzez zapoznanie uczestników projektu z polskimi doświadczeniami
  • zwiększenie skuteczności i efektywności administracji podatkowych uczestników szkolenia.

Uczestnicy

Udział w projekcie biorą przedstawiciele kadry kierowniczej z ministerstw finansów oraz instytucji administracji skarbowej w Gruzji, Mołdawii i Ukrainie – osoby działające w dziedzinie cen transferowych i współpracy administracyjnej w VAT lub koordynujące działania instytucji w tym zakresie (analitycy, kontrolerzy, audytorzy, eksperci, naczelnicy wydziałów zajmujących się cenami transferowymi, polityką celną i podatkową).

Program

W odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie szkoleniowe, w programie zaplanowano wykłady i warsztaty obejmujące następującą tematykę:

  • ceny transferowe (wprowadzenie, procedura, metody weryfikacji, wartości niematerialne, instrumenty finansowe, analityka)
  • analiza funkcjonalna
  • procedura uprzednich porozumień cenowych,
  • zwalczanie oszustw w VAT,
  • zaawansowane narzędzia współpracy administracyjnej.

Ponadto program obejmuje blok warsztatów skoncentrowanych na zagadnieniach przeciwdziałania korupcji w służbie cywilnej.

Partner merytoryczny projektu

Partnerami merytorycznymi projektu są: Ministerstwo Finansów RP, Krajowa Administracja Skarbowa.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW), realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem programu jest kształtowanie profesjonalnej kadry urzędniczej, stanowiącej zaplecze eksperckie niezbędne do wdrażania przemian w krajach Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Program jest finansowany ze środków polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Więcej na temat AAPPW.

logo polskiej pomocy

logo MSZ logo ministerstwa finansów logo Krajowej Administracji Skarbowej