04.11.2022
Projekty szkoleniowe

BEHAWIORALNE INNOWACJE. Jak wykorzystać doświadczenia ekonomii behawioralnej i nauk pokrewnych do efektywnej zmiany w administracji publicznej?

3 listopada br. odbyła się w KSAP sesja Forum Zarządzania Publicznego poświęcona wykorzystaniu doświadczeń ekonomii behawioralnej i nauk pokrewnych do efektywnej zmiany w administracji publicznej.

uczestnicy w auli KSAP

W trakcie spotkania 3 listopada br., zorganizowanego we współpracy z Polskim Instytutem Ekonomicznym, przedstawione zostały powody oraz najważniejsze korzyści, dla których warto sięgać po narzędzia behawioralne w kształtowaniu polityk publicznych oraz zarządzaniu instytucjami publicznymi. Zaprezentowane zostały także doświadczenia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kształtowaniu programu „Czyste Powietrze”.

Odbyła się również dyskusja panelowa: „Jak wykorzystać podejście behawioralne w instytucjach publicznych? W trakcie miniwarsztatów uczestnicy mieli okazję przeanalizować możliwości projektowania i stosowania narzędzi behawioralnych w interwencjach publicznych oraz zapoznać się z behawioralną teorią podejmowania decyzji.

Program

  9:30 – 10:00   Rejestracja
10:00 – 10:05   Otwarcie, dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP
10:05 – 11:00   Prezentacje

 • Narzędzia behawioralne w Polsce i na świecie
  dr Radosław Zyzik, Starszy doradca, Polski Instytut Ekonomiczny
 • Elementy podejścia behawioralnego w kształtowaniu programu „Czyste Powietrze”
  Aleksandra Czarnecka, Doradca, Departament Czystego Powietrza, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

11:00 – 12:00   Panel dyskusyjny
Jak wykorzystać podejście behawioralne w instytucjach publicznych?

 • Wojciech Augustowski, Naczelnik Wydziału ds. Miast i Adaptacji do Zmian Klimatu,  Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • dr hab. Anna Białek-Jaworska, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, Ministerstwo Finansów, Departament Analiz Podatkowych
 • dr Sabina Kołodziej, psycholog i ekonomistka, adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego
 • dr hab. Ewa Wanda Maruszewska, prof. UE, dyplomowany księgowy, doradca podatkowy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Radosław Zyzik, Starszy doradca, Polski Instytut Ekonomiczny

Moderator, dr Marcin Sakowicz, Doradca Dyrektora KSAP

12:00 – 12:30  Przerwa
12:30 – 15:00  Warsztaty

 • Miniwarsztat 1: Jak projektować i stosować narzędzia behawioralne?
  dr Radosław Zyzik, Łukasz Baszczak
 • Miniwarsztat 2: Interwencje behawioralne – jak dokonujemy wyborów?
  dr Sabina Kołodziej

Forum Zarządzania Publicznego

Forum Zarządzania Publicznego (FZP) to wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP), Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW), Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Celem projektu jest wspieranie efektywnego zarządzania jednostkami sektora publicznego w Polsce, m.in. poprzez zidentyfikowanie innowacyjnych trendów w funkcjonowaniu administracji publicznej, dzielenie się doświadczeniami i wnioskami z realizowanych badań naukowych oraz stworzenie platformy do wymiany dobrych praktyk w zarządzaniu i funkcjonowaniu jednostek administracji publicznej.

Projekt adresowany jest do pracowników sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem liderów i menedżerów administracji rządowej oraz samorządowej.

Więcej informacji na temat Forum Zarządzania Publicznego na: www.fzp.ksap.gov.pl

Galeria zdjęć

Wideo