27.03.2019
Programy i projekty

ARGO Top Public Executive - zaczynamy drugą edycję!

W dniu 28 marca 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie uczestników projektu ARGO Top Public Executive – zagraniczne programy kształcenia dla kadry zarządzającej w administracji publicznej.

Uczestnicy projektu podczas zajęć

Cel

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej na rzecz efektywnego wprowadzania najlepszych praktyk w zakresie zarządzania sprawami publicznymi.

Program

Program obejmuje 20 dni zajęć, w tym: briefing językowo-merytoryczny (1 dzień), 3 trzydniowe zjazdy szkoleniowe w Warszawie + 1 dzień szkoleniowy połączony z sesją podsumowującą, 2 sesje wyjazdowe u partnera ponadnarodowego (4 dni i 4 dni) oraz sesję podsumowującą (2 dni, w tym jeden dzień szkoleniowy).

W programie pierwszego spotkania:

  • Metodologia realizacji programu kształcenia
  • Efektywna komunikacja w języku angielskim
  • Praca z tekstami specjalistycznymi w języku angielskim
  • Indywidualne konsultacje

Udział w programie Argo TPE wymaga od uczestników wysokich kompetencji językowych, w tym umiejętności swobodnego posługiwania się językiem specjalistycznym w takich dziedzinach jak zarządzanie, komunikacja, ekonomia, prawo i nauki społeczne. Briefing merytoryczno-językowy przeprowadzony w języku angielskim ma na celu przygotowanie uczestników w praktyczny sposób do fazy mobilności w IESE Business School w Barcelonie i Madrycie oraz kolejnych zjazdów anglojęzycznych w Warszawie.

Materiały dydaktyczne

W celu podniesienia umiejętności językowych uczestników zespól lektorów KSAP opracował zestaw specjalistycznych materiałów dydaktycznych, pomocnych przy indywidualnym rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych oraz poszerzeniu specjalistycznego słownictwa. Materiały te są udostępniane uczestnikom na platformie elearningowej. Uczestnicy będą mogli wykonać specjalistyczne ćwiczenia językowe pod opieką lektorów.  

Partnerstwo

Program realizowany jest w partnerstwie ponadnarodowym z IESE Business School z Hiszpanii, przy wykorzystaniu uznanej na świecie harvardzkiej metody studium przypadku, stosowanej przez IESE Business School w kształceniu najwyższej kadry menedżerskiej w sektorze prywatnym i publicznym.

Więcej informacji na temat projektu: www.argo.ksap.gov.pl

od lewej: log Funduszy Europejskich, flaga Polski i napis Rzeczpospolita Polska, logo KSAP, logo IESE Business School, logo Unii Europejskiej

Galeria zdjęć