14.01.2019
Programy i projekty

ARGO Top Public Executive – spotkanie informacyjne

Trwa rekrutacja do projektu ARGO Top Public Executive – zagraniczne programy kształcenia dla kadry zarządzającej. Zapraszamy na kolejne spotkanie informacyjne w projekcie, które odbędzie się już w piątek 18 stycznia 2019 r. w godzinach 15:15 -16:15, sala 132.

Adresat projektu

Projekt adresowany jest do przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej administracji, tj. podsekretarzy stanu, szefów urzędów, dyrektorów generalnych oraz dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów - osób dysponujących bogatym portfelem kompetencji zawodowych i jednocześnie, wykazujących potrzebę rozwijania umiejętności przywódczych, zarządczych i negocjacyjnych, wynikających z aktualnych zadań w miejscu pracy.

Cel projektu

Celem programu jest wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej na rzecz efektywnego wprowadzania najlepszych praktyk w zakresie zarządzania sprawami publicznymi.

Więcej informacji na stronie projektu: www.argo.ksap.gov.pl, w zakładce rekrutacja.

Serdecznie zapraszamy!