03.07.2019
Programy i projekty

ARGO Top Public Executive – kolejny zjazd uczestników

W dniach 2-5 lipca 2019 r. realizowany jest kolejny zjazd uczestników projektu Argo Top Public Executive. Tym razem zajęcia odbywają się w kampusie IESE Business School w Madrycie (Hiszpania).

Uczestnicy projektu podczas zajęć

Program sesji szkoleniowej przewiduje zajęcia z zakresu negocjacji, strategii, zarządzania zmianą, zarządzania konfliktami w organizacji. Ponadto uczestnicy projektu będą mieli okazję zapoznać się z aktualnymi trendami związanymi z digitalizacją, zarządzaniem z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (smart cities, smart governance), usprawnieniem  procesów usług publicznych (e-administracja, wydajność urzędów, praca mobilna).

Cele projektu

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej na rzecz efektywnego wprowadzania najlepszych praktyk w zakresie zarządzania sprawami publicznymi. Rozwój kompetencji realizowany jest w trzech wymiarach:  

  • kompetencje przywódcze: umiejętność budowania i komunikowania wizji i strategii instytucji, motywowanie zespołu, nowe podejście do przywództwa, proaktywność, etyka w życiu zawodowym,
  • kompetencje zarządcze: planowanie strategiczne,  zarządzanie procesami makroekonomicznymi, zarządzanie zasobami, zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami dużej skali,
  • kompetencje negocjacyjne: efektywna komunikacja, strategie i techniki negocjacyjne, kooperacja, rozwiązywanie konfliktów, umiejętność delegowania zadań, coaching i praca w zespole.

Partner projektu

IESE Business School to podyplomowa szkoła dla menedżerów, utworzona jako część Uniwersytetu Nawarry. Jest najstarszą szkołą biznesu w Europie, od trzech lat w prestiżowym rankingu Financial Times klasyfikowana jako najlepsza szkoła biznesu na świecie. Jest jedynym partnerem strategicznym Harvard Business School.

Dwa centra badawcze IESE specjalizują się w sektorze publicznym: Center for Public Leadership and Government, które oferuje programy szkoleniowe dla wyższej kadry zarządzającej w sektorze publicznym oraz Public-Private Research Centre, którego celem jest wspieranie dialogu i badań na styku sektora publicznego i prywatnego.

www.iese.edu

Więcej na temat projektu: www.argo.ksap.gov.pl

od lewej: log Funduszy Europejskich, flaga Polski i napis Rzeczpospolita Polska, logo KSAP, logo IESE Business School, logo Unii Europejskiej