24.01.2019
Programy i projekty

ARGO Top Public Executive - dodatkowy nabór

Uwaga! Dodatkowy nabór do programu ARGO Top Public Executive, zagraniczne programy kształcenia dla kadry zarządzającej w administracji publicznej POWR.04.02.00-00-0004/18, 25-30.01.2019 r.

Uprzejmie informujemy iż w dniach 25-30.01.2019 r. zostanie przeprowadzony dodatkowy nabór do programu ARGO Top Public Executive, zagraniczne programy kształcenia dla kadry zarządzającej w administracji publicznej POWR.04.02.00-00-0004/18.

Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny od dnia 25 stycznia do dnia 30 stycznia 2019 r. Termin złożenia, wypełnionego i podpisanego przez kandydata do projektu, jego przełożonego oraz dyrektora/kierownika urzędu formularza wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, upływa w dniu 31.01.2019 r. Formularz zgłoszeniowy można złożyć w kancelarii KSAP do godz. 16:00 w dniu 31.01.2019 r. lub wysłać pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Osoby, które złożyły w wymaganym terminie, tj. do 21.01.2019 r. formularze zgłoszeniowe będą mogły dokonywać zmian w swoich zgłoszeniach po przesłaniu na adres: argo@ksap.gov.pl prośby o wznowienie edycji zgłoszenia wysłanego w ww. terminie. W takiej sytuacji wymagane jest ponowne złożenie oryginału formularza zgłoszeniowego w dniu 31.01.2019 r. wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i podpisami.

Więcej informacji: www.argo.ksap.gov.pl

Zapraszamy!