03.10.2019
Programy i projekty

ARGO Top Public Executive

W dniach 3-4 października 2019 r. odbył się kolejny zjazd w ramach projektu ARGO Top Public Executive. Uczestnicy wzięli udział w grze strategicznej „Behavior Architects” oraz w sesji peer learning.

uczestnicy projektu podczas gry strategicznej

W ramach ostatniego już zjazdu w tej edycji projektu uczestnicy wzięłi udział w grze strategicznej „Behavior Architects”. Interaktywna symulacja w obszarze zarządzania politykami publicznymi została stworzona przez Karola Olejniczaka, Bartosza Ledziona oraz Pawła Śliwowskiego. Gra uczy jak w praktyce można zastosować wiedzę z zakresu ekonomii behawioralnej w swoich projektach. Symulacja to duże zaangażowanie, praktyczna wiedza i realne case study poparte badaniami naukowymi.

W ostatnim dniu zajęć odbyła podsumowującą sesja peer learningowz projektu ARGO Top Public Executive. Sesja była prowadzona w formule open space, która jest metodą organizacji spotkań dla grup, zyskującą na popularności, nie tylko dzięki swojej prostocie, ale także efektywności w rozwiązywaniu problemów. Format open space wykorzystywany jest do prowadzenia pracy w kilku grupach jednocześnie. Bloki dyskusyjne poprzedzane są zwykle giełdą tematów, na której każdy uczestnik ma prawo zgłosić własny pomysł do dyskusji. Uczestnicy mogą przechodzić z jednej dyskusji do innej, poruszając się pomiędzy tematami. Każde spotkanie ma niepowtarzalny skład i może prowadzić do zaskakujących wniosków.

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Więcej o projekcie ARGO Top Public Executive

Galeria zdjęć